วันที่ 18 สิงหาคม 2560
Home / Register

Register

ข้อตกลงการเป็นสมาชิก Term of use

1.ห้ามโพสต์ข้อความหรือรูปอันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ห้ามโดยเด็ดขาด)

2.ห้ามสร้างความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และ ศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนื่องจากทีมงานจะอดใจไม่ไหวแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย จนกลายเป็นเว็บเหลืองแดงฮาฮา

3.ห้ามโพสต์รูปโป๋ ลามก หรือข้อความชวนเสียวต่างๆถ้าอยากแจกติดต่อ admin เป็นการส่วนตัว ( ล้อเล่น )

4.การตัดสินในกิจกรรมต่างๆของ UniGang ถือเป็นอันสิ้นสุด

5.การสมัครสมาชิกถือเป็นการยอมรับ ข้อตกลงการเป็นสมาชิก


abac