วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
Home / เว็บบอร์ด / ตารางสอบ7วิชาสามัญ

1127

เข้าชม

1

ตอบกลับ

ตารางสอบ7วิชาสามัญ

1#
โพสต์เมื่อ 10/12/2556 19:07
ตารางสอบ 7 วิชาสามัญ 

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่/พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ เริ่มวันที่ 11 ธ.ค. 56 ในระบบที่http://www.niets.or.th/ndirweb/default.aspx
2 #
โพสต์เมื่อ 10/12/2556 20:26
>>> ลองทำ..แบบทดสอบ Physic ไฟฟ้ากระแสตรง
(แนว7วิชาสามัญ !)
--------------------------------------------------------
https://db.tt/AmLNPCDb
(ใช้เวลา 2.5 min)
 
เฉลย http://vimeo.com/76867315
abac