วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ม.6 ไม่เคยติว ได้ Gat คิดวิเคราะห์ เต็ม OH my God

เด็ก ม.6 ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม สอบ GAT การคิดวิเคราะห์ได้เต็มทั้ง 2 ครั้ง เผยไม่เคยติว อาศัยอ่านทบทวนด้วยตัวเอง กับเข้าเว็บไซด์เพื่อการศึกษา www.unigang.com ( ด้านหลังเติมเอง 555)

3,300 views

เรียนด็อกเตอร์ไทย !!??

เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ถ้าใครอยากจะเรียนปริญญาเอก ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนต่างประเทศ และ ถ้าถอยหลังไปอีก 30 ปี ถ้าไครอยากจะเรียนปริญญาโทยังต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนต่างประเทศเช่นกัน

7,269 views

สรุปสถิติคะแนน GAT-PAT 2552 ครั้งที่ 2

สำหรับสถิติการสอบนั้นพบว่า ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 300 คะแนน ผลคือ ความถนัดทั่วไปหรือGAT คะแนนต่ำสุด-สูงสุด แบ่งเป็นGAT-1 การคิดวิเคราะห์ 0.00-150.00 GAT-2 ภาษาอังกฤษ 0.00-142.50

4,381 views

สายวิทย์ยังขาดแคลน สายสังคมล้นตลาด เด็กเเอดมิชชชั่นควรอ่าน

ดุลยภาพของการผลิตคนสายวิทยาศาสตร์กับสังคม ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรสายสังคม มากกว่าสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีไม่ถึง 40% ของการจัดการศึกษา

7,302 views

แบรายจ่ายจัดสอบสูง-ลดค่าสมัครยาก

ผู้อำนวยการ สทศ. ยืนยัน ไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่าย ในการสอบ GAT และ PAT ครั้งละ 200 บาทได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนมาก พร้อมเสนอให้รัฐจัดสรรงบประมาณ หากต้องการให้ยกเว้นค่าสอบสำหรับเด็กยากจน

3,047 views

เร่งกศน.เปิด ติวเตอร์ชาแนล

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปกำหนดแผนดำเนินการด้วยเช่นกันว่าควรจะจัดติวในช่วงเวลาใดของแต่ละปี และดูว่าช่องใดมีความเหมาะสม โดยให้ประสานงานกับ กศน. เพื่อนำมาผสมผสานกันในการออกอากาศผ่านทั้งฟรีทีวี

3,944 views

เด็กไทยสอบGAT/PATได้0คะแนน8พันคน

ผิดหวังเด็กไทย สอบGAT/PAT 2 ครั้ง คะแนนไม่กระเตื้อง โดยเฉพาะคณิต-วิทย์ สถาปัตย์แผ่ว เผย เด็กสอบGAT ได้ 0 คะแนน 8,000 คน เตรียมวิเคราะห์หาสาเหตุ ฝากยื่นคำร้องขอดูคะแนน

3,415 views

ประกาศผล GAT-PAT ฉลุย! เผยขอดูกระดาษคำตอบได้ 24 ส.ค.นี้

แถลงสรุปผลการจัดสอบ GAT–PAT ครั้งที่ 2 และรอบพิเศษกรณีป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งประกาศผลไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ว่า มีผู้ เข้ามาดูผลสอบทางอินเทอร์เน็ตจำนวนนับหมื่นคน ซึ่งได้เตรียมรองรับไว้ทำให้ระบบไม่ล่ม

3,679 views

เอกซเรย์การศึกษาไทย

ภาครัฐจะมีจำนวนมากกว่าภาคเอกชนถึง 80.1:19.1 ชั้นมัธยมสายสามัญสูงกว่าอาชีวะ 61:39 และอุดมศึกษาสายสังคมสูงกว่าสายวิทย์ 70:30 เพราะเป็นเรื่องที่พูดกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่ยังคงต้องดำรงคงอยู่ คู่การศึกษาไทย

6,677 views

ค่าย ก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว เปิดรับตั่งแต่วันนี้ถึง 7 กันยายน จ้า

ค่ายของหมอฟันเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 กันยายนจ้า โดยวันงานที่จะจัดคือ 29-30 ตุลาคม รับแค่ 60 คนเท่านั้นนะครับ ใครอยากไปรีบๆ สมัครเลยจ้าก่อนที่จะเต็ม

4,333 views

เตรียมสมองติวเข้ม SMARTEN BY PEPTEIN GENIUS GENERATION สู่คณะที่ใช้สาขาที่ชอบ

ในโครงการนี้จะเป็นการติวสอบตรงและวิชาความถนัดเพื่อสอบเข้าคณะยอดนิยมทั้งหมด 11 คณะ คือ แพทย์ ทันต เภสัช วิศวะ สถาปัตย์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสคร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ และครุศาสตร์

20,220 views

ตามแฟชั่น ฝึกงานอเมริกา หนึ่งปัญหาใหญ่เด็กไทยไม่ถึงฝัน

เมื่อไปถึงที่อเมริกาปัญหาที่พบบ่อย คือ เด็กไทยคาดหวังการดูแลมาก ๆ มองว่าตนเองเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน นายจ้างต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ แต่นายจ้างไม่ได้คิดอย่างนั้น จะมองแค่ว่านายจ้างกับลูกจ้าง

7,603 views

สกศ.ไฟเขียวปรับแผนการศึกษาชาติ

คณะกรรมการสภาการศึกษาเห็นชอบร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน และทิศทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 แต่ให้คงปรัชญาในการจัดการศึกษาตามเดิม

4,512 views
abac