วันที่ 25 มีนาคม 2560

เอกซเรย์การศึกษาไทย

ภาครัฐจะมีจำนวนมากกว่าภาคเอกชนถึง 80.1:19.1 ชั้นมัธยมสายสามัญสูงกว่าอาชีวะ 61:39 และอุดมศึกษาสายสังคมสูงกว่าสายวิทย์ 70:30 เพราะเป็นเรื่องที่พูดกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่ยังคงต้องดำรงคงอยู่ คู่การศึกษาไทย

6,586 views

ค่าย ก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว เปิดรับตั่งแต่วันนี้ถึง 7 กันยายน จ้า

ค่ายของหมอฟันเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 กันยายนจ้า โดยวันงานที่จะจัดคือ 29-30 ตุลาคม รับแค่ 60 คนเท่านั้นนะครับ ใครอยากไปรีบๆ สมัครเลยจ้าก่อนที่จะเต็ม

4,293 views

เตรียมสมองติวเข้ม SMARTEN BY PEPTEIN GENIUS GENERATION สู่คณะที่ใช้สาขาที่ชอบ

ในโครงการนี้จะเป็นการติวสอบตรงและวิชาความถนัดเพื่อสอบเข้าคณะยอดนิยมทั้งหมด 11 คณะ คือ แพทย์ ทันต เภสัช วิศวะ สถาปัตย์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสคร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ และครุศาสตร์

19,858 views

ตามแฟชั่น ฝึกงานอเมริกา หนึ่งปัญหาใหญ่เด็กไทยไม่ถึงฝัน

เมื่อไปถึงที่อเมริกาปัญหาที่พบบ่อย คือ เด็กไทยคาดหวังการดูแลมาก ๆ มองว่าตนเองเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน นายจ้างต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ แต่นายจ้างไม่ได้คิดอย่างนั้น จะมองแค่ว่านายจ้างกับลูกจ้าง

7,470 views

สกศ.ไฟเขียวปรับแผนการศึกษาชาติ

คณะกรรมการสภาการศึกษาเห็นชอบร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน และทิศทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 แต่ให้คงปรัชญาในการจัดการศึกษาตามเดิม

4,487 views
abac