วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ทุนการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จาก OEG

ข่าวดี!!! OEG (Overseas Ed Group) มีทุนการศึกษามาให้น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 ปี  รับสมัครถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  ( สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า )
 

6,882 views

มูลนิธิ Heinrich Boll มอบทุนเรียนเยอรมัน

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง จากประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

8,991 views

112 ทุนพัฒนาข้าราชการ กพ.

สำนักงาน ก.พ.กำลังเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกรัยทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2554 รวม 112 ทุนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554

 

7,346 views

ทุนฟรี เรียนต่อประเทศบราซิล

เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยอายุระหว่าง 18–23 ปี เข้าร่วมในโครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของบราซิล ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554

8,035 views

ชิง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา และในสถานศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 7 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้

8,584 views

ทุนเอเอฟเอส รุ่นที่ 51

เอเอฟเอสประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่  51 พ.ศ.2555-2556 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
 

7,435 views

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม(เยอรมัน)รับสมัครนร.นศ

ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 

4,731 views

ทุนฟู้ดแวลลี่ย์ จากมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุนฟู้ดแวลลี่ย์ แอมบาสซาเดอร์ เป็นทุนที่จะให้แก่นักเรียนต่างชาติที่มีความตั้งใจจะทำงานในด้านอาหารและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุนนี้เป็นทุนจากองค์กรที่ชื่อฟู้ดแวลลี่ย์ ภายใต้มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น Nutri-akt

5,320 views

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศมอบทุนการศึกษา Endeavour Awards

Endeavour Awards เป็นทุนเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาด้านวิชาชีพระหว่างบุคลากร องค์กร และประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทั้งชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติได้เพิ่มพูนทักษะและความเข้าใจในสังคมโลก

4,864 views

เรียนซัมเมอร์ที่อัมสเตอร์ดัม เมืองที่การค้าประเวณีถูกกฏหมาย

ทำไมประเทศนี้ถึงมีนโยบายเช่นนี้? เขาอนุญาตอย่างนี้แล้วได้ประโยชน์แก่ประเทศและประชากรของเขาหรือไม่ อย่างไรลองไปลงเรียนวิชาเหล่านี้ดู โดยจะต้องอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในระหว่างช่วงที่ไปซัมเมอร์นี้ สามารถหาทุนการศึกษาได้

5,571 views

JEDUCATION จัดสอบตรงเรียนต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่น

JEDUCATION ร่วมกับ MEITOKU Gijuku Senior High School
จัดสอบตรงคัดเลือกนักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่น ภาคเรียนตุลาคม 2011

4,799 views

ทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2011

สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ จัดสรรทุนการศึกษาระยะสั้นและทุนระดับปริญญาตรี-โทแก่บุคคลทั่วไป ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (HANBAN) รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินและอื่นๆผู้ขอทุนต้องรับผิดชอบเอง

6,440 views

รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2011-2012

ประจำปีการศึกษา 2011-2012 จำนวน 5 ทุน โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาม.ปลาย แล้วไม่เกิน 2 ปี  เป็นผู้มีความรู้ทางด้านภาษาตุรกี สมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

3,846 views

จัดฉายหนังฟรี Oesters van Nam Kee

จะจัดฉายหนังดัชท์วันพุธที่ 25 พ.ค. นี้เวลาหกโมงเย็นค่ะ
เรื่องOesters รถตู้น้ำ Kee  
มีบริการเครื่องดื่มและของว่างฟรี

4,141 views

อินเดียมอบทุนน.ศ.ไทยวุฒิปริญญาตรี –เอก

ในปี 2012 นี้ รัฐบาลอินเดีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ผ่านสถานทูตอินเดีย ในประเทศไทย มากถึง 43 ทุน

10,461 views
abac