วันที่ 19 สิงหาคม 2560

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

บัญชีเป็นสาขาที่จะใช้การท่องจำเหมือนวิชาอื่นๆไม่ได้ เราต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เราเรียนให้ลึกซึ้งและตีโจทย์ให้แตก (เป็นไรที่ยากมาก)ใช้ความเข้าใจล้วนๆ  ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดจะมาแบบว่าเดี๋ยวก่อนไม่ได้

91,565 views

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

เนื่องจากในบริษัทต้องมีหลายฝ่ายเช่น การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน ฝ่ายบุคล ดังนั้นการจัดการจะเข้ามาช่วยควบคุม ดูแล ประสานงาน จากหลายๆฝ่าย การตั้งเป้าหมาย การประเมินผลการสื่อสารภายในองค์กร

262,588 views

คณะบริหารธุรกิจ การเงินและธนาคาร

ในการประกอบธุรกิจนั้นเรื่องของการบริหารงานจัดว่าสำคัญมากถ้าบริหารเงินผิด พลาดก็อาจจะทำให้บริษัทต้องปิดตัวลงได้ สาขาจึงเน้นสอนเกี่ยวกับ การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน

56,736 views
abac