วันที่ 17 สิงหาคม 2560

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบสร้างสรรค์รูปทรงบรรจุภัณฑ์ ภาชนะหีบห่อสำหรับสินค้า โดยคำนึงถึงความสวยงาม วัสดุที่นำมาใช้ตลอดจนขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามวัสดุ      โครงสร้างการผลิตและประโยชน์ในการใช้สอย และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

19,615 views

นักออกแบบเสื้อผ้า ,ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถัก (นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)

ออกแบบลวดลายผ้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักจากจินตนาการ ประสบการณ์ แนวโน้มของแฟชั่นและความต้องการของลูกค้า  ศึกษาวัตถุประสงค์ ต้นทุน  วัตถุดิบ เทคนิคและปัจจัยอื่น ๆ

9,937 views

นักออกแบบเครื่องประดับ

วาดโครงร่างแบบเพื่อเสนอให้ลูกค้า โดยให้ฝ่ายการตลาดเห็นชอบทำการออกแบบเครื่องประดับประเภทต่าง ๆ เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู สังวาล เข็มกลัด เป็นต้น โดยแบบที่ออกต้องตอบสนองความต้องการของตลาด ทำการกำหนดชนิด

24,171 views

มัณฑนากร , นักออกแบบตกแต่งภายใน

ผสมผสานความคิด และความรู้ทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม : ออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ

77,863 views

รู้จักกับออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปากร by P_ ปลั๊ก

โดยรวมเรียนเกี่ยวกับออกแบบสื่อ โฆษณา หนัง และก็ av เอ๋ย mv  และก็ออกแบบเอกลักษณ์องค์กรเช่น logo ตราสินค้าต่างๆ และที่ศิลปากรก็จะมีวิชาโทให้เลือกตอนปี 3 เช่น ถ่ายรูป โฆษณา โดยคนเรียนสาขานี้ถือว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะ( มาก )

45,977 views

รู้จักเเฟชั่นดีไซน์ กับพี่ๆ มศว

ก็บอกได้เลยว่าเรียนหนักมากบางครั้งไมได้นอนถึง 3 วัน แต่ถ้าคิดว่าแฟชั่นดีไซน์เป็นสิ่งที่เราชอบเราก็ต้องพยายาม อดทน ถึงแม้เราจะอดนอนแต่เราก็ได้ทำงานในสิ่งที่เราอยากทำมันก็มีความสุขแล้ว อยากให้น้องๆหาแรงบันดาลใจของตัวเองให้พบ

32,973 views

ดุริยางค์ศาสตร์สากล

ดุริยางค์ศาสตร์สากล  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีดนตรีสากล เทคโนโลยีดนตรีสากล สามารถประยุกต์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  รู้ถึงแก่นแท้ความงานหรือสุนทรียศาสตร์ของดนตรี

14,007 views

ออกแบบเครื่องแต่งกาย Fashion design

สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดได้ว่าช่วงนี้เป็นกระแสเลยก็ว่าได้ เพราะมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนแล้วยังมีสถาบันต่างๆเปิดสอนด้านนี้โดยเฉพาะอีก โดยการเรียนจะทำให้เราได้รับความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกาย

14,054 views

มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ

เทคนิคและแรงบันดาลใจในภาพถ่าย สื่อผ่านความรุนแรงของมวลน้ำมหาศาลแห่งน้ำตกคอนพะเพ็งทางตอนใต้ของแขวงปากเซ ประเทศลาว

5,861 views

Motion Graphic Designer พี่คลัง

“เรา ทำงานกัน 24 ชั่วโมงจริงๆ ไม่มีวันหยุดประเมิน ไม่หยุดเลิกวิจารณ์ สรุปคือไม่มีนอกเวลางานและวันหยุด เสาร์-อาทิตย์คืออะไร ผมไม่รู้จัก จะพูดได้ว่าผมเป็นคนบ้างานนะ คือเริ่มจากการชอบมัน จนมันมาสมานกับร่างกายของเรา

11,003 views

สถาปนิกอาคาร

สถาปนิกให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณ ของวิศวกร อาจวางแผนและควบคุมงานที่สถาปนิกจะได้รับทำเป็นประจำตลอดปีคือ งาน ปรับปรุง  ดัดแปลง แก้ไข ตัวอาคารเพื่อความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ  

5,905 views

มารู้จักคณะสถาปัตยกรรม กับพี่ๆลาดกระบัง ตอนที่ 1

สถาปัต ไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อให้สวยงามอย่างเดียว แต่เราต้องคิดถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มาใช้งานชิ้นนั้นๆด้วยดังนั้นผลงานที่ ดีมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจและความรู้สึกของคนที่เข้ามาใช้งาน

62,073 views

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถปาปัตยกรรมหลัก)

จะศึกษาด้านการออกแบบอาคารให้เหมาะสม กับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้สอยทางกายภาพและด้านจิตใจ รวมทั้ง พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของบริบทรอบข้างตัวอาคาร และทางสัญจรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

9,811 views

มารู้จักคณะสถาปัตยกรรม กับพี่ๆลาดกระบัง ตอนที่ 2

ตอนผมไปฝึกงานผมก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์มาครับ อย่างบริษัทใหญ่เวลาจะทำโครงการเขาก็จะให้สถาปนิกหลายๆคนเสนอผลงานมา หลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะใช้แบบไหน หลักจากเลือกแบบแล้วก็จะให้วิศวะกรเข้ามาเคลียร์เรื่องโครงสร้าง

16,890 views
abac