วันที่ 22 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เนื่องจากความหลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม

41,310 views

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

 เหตุที่เราต้องเรียนคณิตศาสตร์ เพราะว่าคณิตศาสตร์ นั้น เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์มีปัญหาต้องแก้มา โดยตลอด อย่างน้อยก็ต้องรู้จักการแลกเงินตอนตัง หรือจะฝึกคณิตศาสตร์ด้วยการเล่นไพ่ = =

84,877 views