วันที่ 18 สิงหาคม 2560

เด็กศิลป์งานเข้า จะแยกสอบ pat เป็น 12 ส่วนพร้อมตั้งสถาบัน !!!

“ชัยวุฒิ” ชี้ขอคณะเพิ่ม PAT ต้องหาจุดกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก จี้ทปอ.เร่งดำเนินการเสร็จสิ้นภายในต.ค.นี้ ส่วนกรณีคณะศิลปะศาสตร์ขอเพิ่มPAT6 แยกย่อยเป็น 12 เตรียมเสนอตั้งสถาบันวัดมาตรฐานกลางของศิลปศาสตร์ขึ้นมา

4,600 views

ใช้โอเน็ตแทนสอบปลายภาค !!!!!

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ปี 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับรายละเอียดขององค์ประกอบในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์

3,539 views

วิศวะฯ ส่งต้นฉบับยื่นสัดส่วนองค์ประกอบผิดไม่เอาPAT3

วิศวะฯ ส่งต้นฉบับยื่นสัดส่วนองค์ประกอบผิดไม่เอาPAT3 ทำเอา “ชัยวุฒิ” มึน สั่งทบทวนองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ปี54 ใหม่อีกรอบ ด้าน ประธานสภาคณบดีคณะวิศวะฯ ยัน ใช้ PAT3 เมินPAT 2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์

4,529 views

สมศ.-ทวท.ชงปรับแอดมิสชั่นส์"54

ระบบแอดมิสชั่นส์ปีการศึกษา 2554 ทาง ทวท.มีมติเสนอ ทปอ. ให้แยกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยารวมทั้งลดจำนวนผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX)

5,147 views
abac