วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ด่วน ปรับเพิ่มจำนวนรับ Admissions 2560 : มศว รับเพิ่มขึ้นเยอะมาก !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง  Admissions ประจำปีการศึกษา 2560  รับเพิ่มขึ้นเยอะหลายสาขาวิชา เข้ามาดูด่วนก่อนตัดสินใจเลือกคณะ

4,435 views

ด่วน มาแล้วระเบียบการ Admissions 2560 พร้อมโปรแกรมคำนวณคะแนน

มาแล้วจ้า ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ  ประจำปีการศึกษา 2560 

4,270 views

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 14 (6 คะแนน)   สทศ. ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  ตรวจสอบคะแนนอีกครั้ง

2,236 views

มาแล้ว จำนวนรับ Admissions กลาง 60 : เกษตรศาสตร์ 9,759 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขึ้นข้อมูล จำนวนรับ ระบบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วจ้าโดยปี 60 รับทั้งสิ้น 9,759 คน  ซึ่งปี 58 ตามระเบียบการรับ  9,106 คน จ้า  น้องๆ สามารถเข้าไปดู สาขาที่เปิดรับ เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับได้เลย ที่ ..

3,877 views

ค่าสถิติพื้นฐาน และช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบ มีนา 60 )

ค่าสถิติพื้นฐาน และช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบ มีนา 60 )  หลังจากดู ช่วงคะแนนแล้ว มี 1 คณะที่มั่นใจมากว่าคะแนนลดลงแน่นอนคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จ้า  !! 

6,871 views

ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ  ?GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560   สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

1,691 views

ด่วน สสวท.ออกข้อ O-NET วิชาสอบวิทย์-คณิตแทนสทศ. !!

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สสวท.จะต้องไปกำหนดว่าออกอะไร สัดส่วนเท่าไร ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในเมษายนนี้ เพื่อ สทศ.จะนำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ให้โรงเรียนนักเรียนได้ทราบเพื่อเตรียมตัว โดยจะนำไปใช้ในการสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

27,068 views

รอหน่อยนะ !! ประกาศผล O-NET ม.6 ภายใน 22.00 น.วันนี้ !!

ตามหมายกำหนดการ ประกาศผลสอบ O-NET ม.6  ประจำปีการศึกษา 2559  จะประกาศผลในวันที่ 20 มีนาคม 2560 จ้า แต่ระบบมีปัญหา ทำให้ประกาศผลล่าช้า ตอนนี้ น้องๆ หลายคนโทรกระหน่ำไปที่ สทศ. กันเยอะ 55+  ได้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ประกาศผลประมาณเวลา 22.00 น  ยังภายในวันนี้จ้า  รอกันหน่อยนะ 

3,857 views

ประกาศผลแล้วจ้า O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบ กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบ กุมภาพันธ์ 2560 ปล. เว็บล่มเป็นพักๆ นะครับ  ปล. คะแนนเฉลี่ยปีนี้ รวม 5 วิชา ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

9,807 views

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : จุฬาฯ 1,761 คน

มาแล้วจ้า องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : ธรรมศาสตร์ จำนวน 1,761 คน ช่วงใกล้ Admissions กลาง จุฬาฯ จะมีการปรับตัวเลขจำนวนรับอีกครั้งจ้า ที่น่ากลัวปี 60 คงเป็น สัตวแพทย์ จำนวนรับผ่านแอดกลางน่าจะลดลงเยอะ -..- ทันตะยังรับในแอดกลางอยู่ อิอิ

4,016 views

สทศ จัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย สมัครด่วน 20-24 ก.พ. นี้

การสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

3,285 views

ทปอ.สรุป รับนักศึกษาปี 61สมัคร 5 รอบ ระบบรับตรงกลางร่วมกัน! ยังมี Admissions กลาง

ทปอ.เคาะระบบรับสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 มี 5 รอบ รับด้วยแฟ้มสะสมงาน แบบโควตา รับตรงร่วมกัน แอดมิชชั่น และรับตรงอิสระ ย้ำ1 คนมี1 สิทธิ์ 

5,500 views

ตรวจสนามสอบโอเน็ตม.6เรียบร้อยดี ปี 60 ผู้มีสิทธ์สอบทั้งสิ้น 394,343 คน

"หมอธี"ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 พอใจระบบจัดการเรียบร้อย เชื่อผ่านไปด้วยดี ฝาก สทศ.ทำข้อสอบให้ยุติธรรม

2,662 views

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : สวนดุสิต 2,500 คน !

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีนโยบายรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรสาขาวิชา ภาคปกติ ผ่านระบบกลางแอดมิสชั่นส์ (Admissions) เท่านั้น จำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน

3,052 views

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : ธรรมศาสตร์

มาแล้วจ้า องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : ธรรมศาสตร์ มีความเปลี่ยนแปลง  + หลักสูตร 5 ปี บัญชี และ บริหาร รับรวมกัน + จิตวิทยา ปีนี้มีการแบบใช้ PAT1 ด้วย

3,889 views

ตัวอย่างข้อสอบ+ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 59 ( สอบ ก.พ. 60)

ล่าสุด สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างข้อสอบ และ ตัวอย่างกระดาษตำตอบ O-NET  แล้วจ้า + ภาษาอังกฤษปี 59 เป็นปรนัย 80 ข้อ 100 คะแนน  แต่ ปี 58 เป็น ปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน + แบบหาส่วนที่ผิด 10 ข้อ 20 คะแนน   ดังนั้นถ้าเราจะเห็นสถิติคะแนนเเฉลี่ยภาษาอังกฤษ เพราะรูปแบบข้อสอบง่ายขึ้น

4,942 views

สทศ.จัดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ไร้ปัญหา ยอดผู้สมัคร 1.7 แสนคน พร้อมประกาศผล 25 ม.ค.60

สนามสอบทั่วประเทศ 132 สนาม ผู้มีสิทธิ์สอบ174,975 คน โดยจำแนกผู้มีสิทธิ์สอบตามรายวิชาดังนี้ ภาษาไทย 157,886 คน สังคมศึกษา 154,758 คน ภาษาอังกฤษ 165,080 คน คณิตศาสตร์ (1)124,536 คน ฟิสิกส์ 92,458 คน เคมี 94,112 คน ชีววิทยา 92,696 คน คณิตศาสตร์( 2) 24,084 คนและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 29,958 คน

4,997 views

Update กระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

ล่าสุด สทศ ได้ขึ้นข้อมูล ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ในเว็บไซต์แล้วจ้า น้องๆสามารถเข้ามาดูได้ พร้อม รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ  , Test Blueprint  เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้ ข้อสอบทุกวิชาเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

5,857 views

ทปอ.แจงละเอียดยิบ ขั้นตอนการรับสมัครแอดมิสชั่นส์5รอบปี’61 ยันใช้ 9วิชาสามัญ, GAT-PAT ยังคงมี Admissions เดิม !!

 ครั้งนี้ ทปอ. ได้ให้ข้อมูลแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น >.<  ระบบใหม่จริงก็เหมือนระบบเดิมมาก  มีรับตรง มีAdmissions มีรับตรงหลัง Admissions แต่สมัคร GAT/PAT ได้รอบเดียวและการสอบจะเริ่มหลังเรียนจบ

7,221 views
abac