วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง สอบตรงรอบ 3 (เพิ่มเติม) 6 สาขาวิชา ราชมงคลธัญบุรี 60

ประกาศการรับสมัครสอบตรงรอบ 3 (เพิ่มเติม) ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.และปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคปกติ จำนวน 10 คน  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 20 คน 

2,000 views

ด่วน มาแล้ว ปฏิทินสอบเข้ามหาลัยปี 61 ทั้ง 5 รูปแบบ // ปฎิทินสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ และ O-NET

GAT/PAT สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์  61  O-NET สอบประมาณวันที่ 3-4 มีนาคม 61  สอบวิชาสามัญ 9 วิชา วันที่ 17-18 มีนาคม 61 กำหนดให้มีการรับสมัคร 5 รูปแบบ รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 61  Admissions กลาง   5-10 มิถุนายน 61

6,647 views

รับตรง โรงเรียนการไปรษณีย์ 60 เรียน 1 ปีจบทำงานได้ทันที !!

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 202 คน เปิดรับสมัครถึง 9 พฤษภาคม 2560

4,198 views

รับตรง ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 60 รอบ 3 รวม 2,326 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบสาม ประจำปีการศึกษา 2560  รวม 2326 คน

2,242 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 รอบ 2 รวม 130 คน

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) โดยวิธีรับตรงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

2,931 views

รับตรง มทร.พระนคร 60 รอบ 2 จำนวน 1,200 คน

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้-15 พ.ค.60 จำนวน 9 คณะ รวมกว่า 1200 คน

4,134 views

รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

โครงการรับเข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 20 มิถุนายน 2560

1,815 views

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร ถึง 16 มิถุนายน 2560

2,145 views

รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 60

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ, โครงการ TSU Smart Engineering , โครงการตามรอยสายตรง , โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ

1,844 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 60

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ถึง 28 เมษายน 2560

3,933 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 50 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2560

1,922 views

รับตรง วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ 60

รับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 19 เมษายน ถึง 16 มิถุนายน 2560

2,780 views

รับตรง เพิ่มเติม ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 จำนวน 20 สาขาวิชา รวม 565 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง เพิ่มเติม ใน 20 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 12-30 เมษายน 2560 นี้

2,967 views

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 60

รับตรงคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรเด่นน่าเรียนที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน จบมาเป็นหมอห้องแล็ป สาขาขาดแคลน จบมารายได้ดี อาชีพที่น่าสนใจ           “ รู้ก่อนตอนนี้  รู้งี้เรียนคณะนี้ตั้งนานดีกว่า

5,050 views

มาแล้ว คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 2560

มาแล้ว คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 2560 : บัญชีคะแนนตัวสำรองที่ต่ำมาก *0*  ?บางคณะที่วิเคราะห์ไว้ก็แม่น  บางคณะผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วย T__T  รอคะแนนจุฬาฯ ออกจะเริ่มทำแอดกลาง แหะ ๆ

7,753 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

4,081 views

รับตรง ทุนเต็มจำนวน พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 60 รอบ 3 โดยใช้คะแนน GAT/PAT

โครงการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT รวม 200 คนจากทุกช่องทาง เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2560

2,973 views

รับตรง หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี นานาชาติ ETM ลาดกระบัง 60 รอบ 2

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 เปิดรับสมัครถึง 14 เมษายน 2560

1,976 views

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี 60 จำนวน 320 คน

ประกาศรับสมัคร : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 7-18 เมษายน 2560 จำนวน 320 คน

5,062 views

รับตรง เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.พายัพ 60 เปิดรับถึง 28 เมษา นี้

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ถึง 21 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ถึง 28 เมษายน 2560

2,711 views
abac