วันที่ 25 มีนาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560 รอบ 2 จำนวน 2,547 คน

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา รอบ 2  รับตรงภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ภาปกติ 1065 คน ภาคพิเศษ 214 คน รับตรงทั่วประเทศครั้งที่ 2 ภาปกติ 1039 คน ภาคพิเศษ 229 คน รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์  – 25 เม.ย. 2560 

3,944 views

มาแน่แต่รอก่อน รับตรง ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 60 เตรียมเปิดรับสมัคร มีนาคมนี้

น้องๆที่กำลังรอ รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตอนนี้ยังไม่เปิดรับสมัครก็จริง แต่กำหนดการคร่าวๆ ออกมาว่าจะเปิดรับสมัครในเดือน มีนาคม นี้จ้า น้องๆ ก็อดใจรอกันสักนิด   โดยเกณฑ์คัดเลือกนั้นใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท ครับ ใครมีคะแนนก็รอสมัครได้เลย

1,518 views

รับตรง โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย พระจอมเกล้าธนบุรี 60 รอบ 2

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

1,486 views

รับตรง โครงการ เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี 2560

เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.6 ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 40 คน ภายใต้ชื่อโครงการ "เกษตรทายาท"

764 views

รับตรง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธรรมศาสตร์ 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  รับสมัคร 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 60

1,089 views

รับตรง CMUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2560 รอบ intake 2

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  intake 2 เปิดรับสมัคร 2 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2560 คณะที่เปิดรับเช่น พยาบาล  ซอฟแวร์ คอม เศรษฐศาสตร์  ออกแบบภายใน

1,906 views

โครงการ ส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 60

 โครงการ ส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึง 15 มีนาคม 2560

1,302 views

รับตรงก่อน Admissions ยื่น GAT/PAT เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียว 2560

รับตรงก่อน  Admissions ยื่น GAT/PAT ม.หัวเฉียว 2560 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2560

3,954 views

รับตรง สอบคัดเลือก รอบ 2 ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

1,965 views

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร นานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาใน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และ สำนักเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2560

1,497 views

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560

กำหนดการรับสมัครสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีหลักสูตรนานาชาติ เปิดใหม่ 4 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1-23 มิถุนายน 2560

793 views

วิเคราะห์คะแนน รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 2560

ปี 60 คะแนนอาจจะลดลงจากปี 59 ก็ได้นะแม้คะแนนวิชาสามัญจะขึ้น แต่ยอดผู้สมัครรับตรงเกษตรศาสตร์ 60 ลดลงจาก 59 เยอะนะครับ ( ถ้าผม save ข้อมูลมาไม่ผิด อิอิ )  วิเคราะห์คะแนน รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60 ถ้าดูจากสถิติ คะแนนวิชาสามัญ ประมาณ  4-10 คะแนนครับ  

3,955 views

รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 60 รอบ 2

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เปิดรับสมัครถึง 10 มีนาคม 2560

1,865 views

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร นานาชาติ แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  5 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 6 มีนาคม 2560

1,663 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา ปี 60 จำนวน 1,740 คน

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส่มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1740 คน

3,178 views

รับตรง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รอบ 2

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครรอบ 2 ตั้งแต่ 1 ก.พ. ถึง 10 มี.ค 60

1,488 views

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,419 คน

1,175 views

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บางมด 60 รอบที่ 2

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560

1,046 views

วิธีคิดคะแนนในการคัดเลือกฯ รับตรง จุฬาฯ 2560

ทุกปีในช่วงการรับสมัคร รับตรงของจุฬาฯ จะมีโปรแกรมคำนวนมาให้ใช้เลยครับแถมมีข้อมูลสถิติย้อนหลังหลายปี มาให้ดูด้วย  แต่ตอนนี้ยังไม่มี แหะ ดังนั้นเรามาคำนวนคะแนนกันเองกันไปก่อน วิธีก็ไม่ยากเลยนะครับ

4,025 views

รับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย 60 การบิน เภสัช 4 ปี สาธารณสุข สนใจสมัครด่วน

คณะการบิน คณะ Hot ปัง ดังเวอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบินแห่งเดียวในประเทศไทย   ที่เรียนครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี 54-59 ติดอันดับ    1 ใน 3 แห่งจากทั้งหมด 26 แห่งที่เปิดสอนทางด้านการบิน 

3,673 views
abac