วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ด่วนมาก รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 60 เปิดรับถึง 22 มิถุนายน นี้

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ (เป็นกรณีพิเศษ) รอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, GAT, PAT2 และ GPAX ในสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์) 

2,792 views

รับตรง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน

1,334 views

จุฬาฯ ยอมรับให้โควตาสาธิตฯ 80 คนจริง ยัน ไม่ไปเบียดบังจากโรงเรียนหรือภูมิภาคอื่น

จัดโควตาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬา ซึ่งอาจทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรมในการรับเข้าเรียน  แต่เป็นการทำตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) !!? การให้โควตาดังกล่าว ไม่ไปเบียดบังนักเรียนจากโรงเรียนหรือภูมิภาคอื่น แน่นอน เพราะจุฬาฯ เปิดรับถึง 5 รอบ และส่วนใหญ่ ไปรับเด็กเข้าเรียนในรอบแอดมิสชั่นส์และรับตรงมากกว่า

2,802 views

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 วันที่ 15-22 มิ.ย.นี้

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3) โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน ถึง 22 มิถุนายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2,287 views

รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี นานาชาติ ลาดกระบัง 60 รับถึง 29 มิ.ย. นี้

รับสมัครโควตา รอบสุดท้าย 2560  วิทยาลัยนานาชาติ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร ถึง 29 มิถุนายน 2560 

3,292 views

TCAS 61 อยากเรียน บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

  ใน รอบ 3 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมนะครับ  คณะ/สาขา บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ เราต้องสอบวิชาอะไรกันบ้าง !!?    ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  ต้องสอบไหม  PAT2 ใช้ด้วยหรอ !?

3,280 views

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ใน 5 สาขา รวม 150 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2560

4,227 views

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60 รอบ 3 รวม 18 สาขาวิชา 452 คน !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3 สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 29 มิถุนายน 2560

6,478 views

Update โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

โครงการรับตรงใหม่ระเบียบการเพ่งออกจ้า  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ ของ ม.บูรพา ค่าเทอมเพียง 14,000 บาท สนใจเข้ามาดูระเบียบการก่อนได้

2,971 views

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา โอเน็ต O-NET 2560 ป.6 ม.3 ม.6 // ม.6คณิตศาสตร์ เพิ่มจำนวนข้ออัตนัย !!

รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแตละรายวิชา โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นป.6 ,ม.3 และ ม.6   สำหรับ O-NET ม.6 วิชาที่มีเปลี่ยนแปลงคือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

2,071 views

รับตรง เรียนฟรีตลอดหลักสูตร โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 61

ทุนโควตาความสามารถพิเศษ คณะแพทย์ รามา 1 ทุน และ คณะแพทย์ศิริราช 1 ทุน โดยเป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ถ้าผลการเรียนดีจะได้บรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ ด้วยวิธีคัดเลือกแบบ Portfolio และระบบโควตา ปีการศึกษา 2561  

4,819 views

รวมค่าเทอม ค่าธรรมเนียม คณะเภสัชศาสตร์ 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะ/สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ผมรวบรวมข้อมูลค่าเทอม ของคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบันทั่วประเทศมาให้แล้วจ้า 

6,001 views

เจาะลึก จำนวนรับ กสพท. 2561 vs 2560 เภสัชรับเพิ่มขึ้นเยอะมาก !!

ระเบียบการ จำนวนรับ กสพท. ออกมาแล้ว น้องๆ ที่อยากเรียน แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช ก็เริ่มเตรียมตัวกันได้แล้ว โดย ปีนี้มีทั้งหมด 54 อันดับ น้องเลือกได้ 4 อันดับ //  แพทย์ มช  61 รับ 80 จากปีก่อนรับ 45 คน ///  ทันตะ มศว รับ 55 คนจากปีก่อน รับ 25 คน  / เภสัชจุฬา ปีก่อนรับ 20 คน ปี60 รับ 80 คน !!

4,565 views

มาแล้ว ระเบียบจำนวนรับและเกณฑ์คัดเลือก กสพท. 2561 รับรวม 2,566 คน !!

การรับสมัครนักศึกษาเข้าในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน

3,645 views

รับตรง บริหารธุรกิจบัณฑิต นานาชาติ ลาดกระบัง 60 เปิดรับถึง 25 มิ.ย. นี้

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตร 4 ปี คณะการบริหารและการจัดการ คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT และมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

1,882 views

ด่วน ม.เวสเทิร์น รับตรงผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และคณะเทคนิคการแพทย์ 60

            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เปิดรับสมัครนักศึกษา    คณะเทคนิคการแพทย์ (เรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี)  สาขาขาดแคลน จบมารายได้ดี  // ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (เรียนที่วิทยาเขตวัชรพล) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี) ประจำปีการศึกษา 2560 จบมามีงานรองรับแน่นอน 

5,823 views

เจาะลึก TCAS 61 : รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 จุฬาฯ เกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ !! คะแนนปีนี้จะเป็นอย่างไร !!

เจาะลึก TCAS 61 : รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 จุฬาฯ  เกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ !! คะแนนปีนี้จะเป็นอย่างไร !!  อักษร งานเข้าเต็มๆ จำนวนรับหายไปเยอะ // บัญชี เด็กวิทย์งานเข้า เด็กศิลป์ เฮ /// กายภาพบัดบัด เทคนิคการแพทย์ รับเฉพาะรอบ 4 //  เข้ามาดูสัดส่วนคะแนนนะจะได้รุ้ว่าต้องเน้นวิชาไหน !!

14,548 views

สรุปข้อมูล แพทย์ ทันตะ เภสัช สถาบันไหนบ้าง เปิดรับสมัคร ใน กสพท 61 !!

สรุปข้อมูล แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ สถาบันไหนบ้าง เปิดรับสมัคร ใน กสพท 61 !!   บอกได้เลยว่า ปีนี้ มีสถาบันใหม่เข้ามาเปิดรับครั้งแรกในกสทพ 61 ทั้ง แพทย์ เภสัช สัตวแพทย์ เลยครับ งานนี้น้องๆ ได้ปวดหัวมากขึ้น ไม่รู้จะเลือก สถาบันไหนดี !! ตอนนี้เริ่มคิดกันได้แล้วนะครับว่าจะจัดอันดับแบบไหนดี !!

13,084 views

งานเข้าไหม !!! จุฬา รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 กำหนดใช้ GPAX !!

ดูระเบียบการ  TCAS รับตรงทั่วประเทศ จุฬาฯ ครั้งแรกแล้วตกใจมาก !!  มีกำหนดใช้ GPAX ด้วย แบบนี้งานเข้าแน่นอน เพราะเกรดแต่โรงเรียนความยากง่ายไม่เท่ากัน แต่เดียวกันมันไม่ใช่แบบนั้น !!

8,648 views

มาแล้ว TCAS ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ขณะนี้เว็บไซต์ http://tcas61.cupt.net/ ของ ทปอ ได้ขึ้น ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561  งานนี้ดูกันจนตาลายเลยครับเพราะเยอะมาก  กสพท 61 หลายสถาบันเข้าร่วมมากขึ้นกว่า ปี 60 ครับ

4,077 views
abac