วันที่ 25 มีนาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีก CP-ALL ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 180 คน 

526 views

รับตรง มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2560

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2560 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 คน กายภาพ 60  พยาบาล หลักสูตรภาษาอังกฤษ 50 คน ....

1,239 views

ประกาศผล รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60

ประกาศผลโครงการรับตรงแล้วนะครับ ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน (อย่าลืมดูกำหนดการสอบสัมภาษณ์)

3,179 views

ด่วนเลย รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 60 จำนวน30 คน ถ้าครบจะปิดรับทันที

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรรับรองจากสภาการพยาบาล รับนักศึกษาโควตาพิเศษ 30 คน  สมัครก่อนได้ก่อน(ถ้าครบจะปิดรับทันที)

3,738 views

รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 จำนวน 1,850 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,850 คน  

1,818 views

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 60 รอบ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 4)  เปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 16 เมษายน 2560

1,042 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบ Walk-In) 60

เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม(รอบ Walk-In)สำหรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  ธุรกิจการบิน การจัดการท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร วิชาเอกการโรงแรม
1,467 views

รับตรง สาขาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 60 จำนวน 75 คน

คณะเทคนิคการสัตวแพทยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงสาขาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 จำนวน75 คน  เปิดรับสมัคร รอบแรก 20 เม.ย. ถึง 19 พ.ค. 60

1,494 views

รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 จำนวน 30 คน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน

1,289 views

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดัปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560

1,043 views

รับตรงทั่วประเทศ ม.นครพนม 2560 รอบ 2

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2)เปิดรับสมัคร 10 ก.พ. ถึง 15 มีนาคม 2560

1,652 views

เปรียบระบบรับตรง 2561 Vs 2560 ระบบรับตรงที่ดีที่สุดสำหรับน้องทั่วประเทศ แต่เด็กเก่งอาจจะเสียผลประโยชน์บ้าง !!

ระบบรับสมัครนักศึกษา 61 สำหรับผม เป็นระบบที่ดีสำหรับน้องๆส่วนใหญ่ทั้งประเทศ    แต่เด็กเก่งอาจจะเสียผลประโยชน์บ้างเพราะต้องตัดสินใจให้ดีตัดสิทธ์ทุกรอบการรับสมัคร  โอกาสในการเลือกจะน้อยลงมากมาย   และ กสพทเข้ามาอยู่ในระบบรับตรงกลาง รอบ 3 ด้วย -*- 

5,006 views

สมัครด่วน วิศวกรรมศาสตร์ ABAC เปิดรับถึง 14 มีนาคม นี้

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม  สาขาที่เปิดรับสมัคร เช่น สาขาวิศวกรรมการบิน วิศวะคอม ไฟฟ้า แมคคาโทนิค

763 views

ด่วนเลย โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 60 ปิดรับ 24 ก.พ.นี้

รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,989 views

รับตรง ทุนการศึกษาต่อ คณะศิลปรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 60

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560

906 views

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 60 รวม 84 ทุน

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาวิชาเรียน หรือ โควตาวิชาสามัญ  และ ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับตรง  

1,777 views

รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์ 61

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 3 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2560

2,326 views

เจาะลึก รับตรง จุฬาฯ 60 : เห็นยอดสมัคร 59 โอ๋ระวัง ปี 60 คะแนนขึ้นหนักมาก !!?

หลังจากได้เห็นยอดสมัคร ปี 59 ในวันนี้ บอกได้เลยว่า บางคณะที่ ยอดสมัครลดลงเยอะ คะแนนต่ำลงมาก ปีนี้อาจจะต้องระวังไว้ คะแนนอาจจะขึ้นเยอะก็ได้ โดยเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์  มาดูยอดสมัคร+ คะแนนย้อนหลังทุกคณะกัน

4,765 views

มาแล้ว โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬา 2560 พร้อมคะแนนย้อนหลังทุกคณะ

มาแล้ว โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬา 2560 เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะจ้า  พร้อมีคะแนนย้อนหลัง จำนวนผู้สมัคร  จำนวนรับ  

17,332 views

ย้ำ ปี 60 มทร.ธัญบุรี ไม่รับผ่าน Admissions รับผ่านสอบตรงเท่านั้น ปิดรับ 28 ก.พ. นี้

ปีการศึกษา 2560 มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะสอบตรง เท่านั้น ไม่รับสมัครผานระบบกลาง (Admissions) ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติเปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ.2560 นี้

3,874 views
abac