วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ทุน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ 60 เพิ่มเติม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา

1,949 views

รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นานาชาติ ลาดกระบัง 60 จำนวน 100 คน

รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

1,369 views

รับตรง โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 60

การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 29 พฤษภาคม 2560

1,086 views

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 60

 ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560  สมัครได้ระหว่างวันที่ 2 ถึง 23 พฤษภาคม 2560

1,645 views

รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 60 รอบ ปิดรับ 8 พ.ค. นี้

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

1,493 views

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 60 รอบ 3

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท ) ระบบรับตรง รอบ 3

13,369 views

รับตรง โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 60

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560

2,282 views

รับตรง สาขาการออกแบสนเทศสามมิติ โดยใช้ GAT/PAT ลาดกระบัง 60

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง รอบสอง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน

1,454 views

รับตรง โครงการพิเศษ รังสีเทคนิค ม.ธรรมศาสตร์ 60 จำนวน 40 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนนิค โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40

2,415 views

เจาะลึก แนวโน้ม คะแนน แอดมิชชั่น Admissions 2560 : คณะพยาบาลศาสตร์ คะแนนแปรผันตามจำนวนรับ !!

ปี 59 ต้องบอกว่า คณะพยาลศาสตร์ หลายสถาบันคะแนนไม่ได้แปรผันตาม คะแนน GAT/PAT เลย แต่ คะแนนแปรผันตามจำนวนรับ เหอะ ๆ  ปี 60 ก็ต้องตามเรื่องจำนวนรับให้มีผลต่อคะแนนมากๆ 

5,009 views

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 60 รอบ 2 จำนวน 1,440 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 1,440 คน 

3,024 views

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต โควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์หรือพยาบาลในแหล่งฝึก ม.แม่ฟ้าหลวง 60

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของแพทย์หรือพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

1,929 views

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 60 รวม 140 คน

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รวม จำนวน 140 คน

1,815 views

รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน 

1,315 views

รับตรง ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2560

การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

2,771 views

รับตรง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO พระจอมเกล้าธนบุรี 60

ประกาศรับสมัคร : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

1,382 views

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT พระนครเหนือ 60

โครงการสมทบพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT ตามรายวิชาที่คณะกำหนด (ไม่มีสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

5,002 views

รับตรง ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือ CP-ALL ม.อุบลราชธานี 60

โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 150 คน 

1,495 views

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 60

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงรอบที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาได้แก้ สาขาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ )และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)    เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2560

1,575 views

อย่าลืม ยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ Clearing-house 60 วันที่ 25-28 เมษายน นี้ !!

น้องๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยที่รับตรงเข้าร่วมระบบ เคลียริงเฮาส์  ทั้ง 11 สถาบัน น้องอย่าลืมมายืนยันสิทธ์ในระบบด้วยนะครับ ตั้งแต่วัน 25-28 เมษายน นี้ !!

3,442 views
abac