วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 60 รอบ2 และ ทุนการศึกษา เรียนฟรี 4 ปี+เงินค่าใช้จ่าย 5 พัน !!

วิทยาลัยเซนหลุย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตา โดยระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 รอบ2  และ ทุนการศึกษา ในคณะจิตวิทยา และกายภาพบำบัด  เปิดรับสมัครถึง 23 มิถุนายน 2560

2,626 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แม่ฟ้าหลวง 60 รอบ 2

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2  เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560?

1,803 views

รับตรง การบิน เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 60

รับตรง การบิน เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) สาธารณสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 60   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่  **สมัครด่วน**   หลักสูตรโดดเด่นเน้นวิชาการ  จบมามีงานทำ 100%

3,600 views

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 60 รอบ 3 วันที่ 29-31 พ.ค. นี้

 การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัคร  29 - 31 พฤษภาคม 2560 

2,423 views

รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60

รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 โครงการปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (บางเขน)  สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-20 มิถุนายน 2560 

1,366 views

รับตรง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาม"โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560"  เปิด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560

909 views

เจาะลึกคะแนน Admissions 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนขึ้นหรือลง มาดูกัน !!

ปล.บทความนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
ปล. ถ้าจะเลือกเอาไว้อันดับ4 ควรเพื่อคะแนนไว้เสมอ 

3,741 views

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต ลาดกระบัง 60

โควตานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต จำนวน 5 คน

1,409 views

รับตรง โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 60 รอบ 2

     ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร  24 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2560   

976 views

ข่าวดี Admissions 60 จุฬาฯ เตรียมประกาศ จำนวนรับเพิ่มทุกคณะ !!

ข่าว ดี Admissions 60 : จุฬาฯ เตรียมประกาศ จำนวนรับเพิ่มทุกคณะ !!   ตอนนี้ประกาศมาก่อนแล้วคือ คณะสัตวแพทย์ รับเพิ่มเป็น 80 คน  // ตอนนี้กำลังรอปรับแก้ข้อมูลให้เรียบร้อยทุกคณะ เสร็จแล้วก็น่าจะประกาศเร็วๆ นี้ รอฟังข่าวดีได้เลย

4,789 views

รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 60 รอบ 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 3 หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 10 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก 30 คน สาขาแพทย์แผนจีนบัณฑิต 25 คน

2,149 views

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 60

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 60 เปิดรับ 4 สาขาวิชาได้แก่  สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล , อุตสาหการ และ คอมพิวเตอร์  ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2560

1,886 views

เปิดรับสมัครแล้ว Admissions 2560 ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

เปิดรับสมัครแล้ว  Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 น้องๆสามารถเข้าไปทำสอบ ทดลองระบบกันได้ สมัครกี่ครั้งก็ได้นะครับ ระบบจะยึดใบสมัครสุดท้ายที่ชำระเงิน

5,125 views

รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รวม 185 คน

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 5 สาขา รวม 185 คน

1,348 views

รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ อัญมณีและเครื่องประดับ มศว 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  //รับตรงทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 

1,223 views

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทดแทนผู้สละสิทธ์ 2 ปี 60 กว่า 2,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทุกวิทยาเขตกว่า 2,000 คน

1,443 views

รับตรง โครงการเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2560 เปิดรับถึง 24 พ.ค. นี้

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 4 สาขาวิชา รวม 200 คน

1,759 views

รับตรง สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

โครงการปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2560

1,303 views

รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แม่ฟ้าหลวง 60 รอบที่ 2

          ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,527 views

รับตรง ราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 60 รอบ 2

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2560 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 

1,892 views
abac