วันที่ 25 มีนาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง มรภ.นครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 10 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) แจ้งถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

1,138 views

ประกาศรายชื่อตัดสิทธ์การคัดเลือก กสพท. 2560

โดย กสพท. จะไม่นำคะแนนขอผู้มีรายชื่อ มาประมงผลการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง ของ กสพท  ดังนั้นหากผู้สมัครมีรายชื่อแนบท้ายเป็นรายชื่อไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันที่แจ้งชื่อมาแห่งนั้นๆ โดยตรง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น

5,586 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 60

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศษสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

948 views

รับตรง คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 60

คณะวิทยาการสื่อการเปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

908 views

รับตรง เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รอบ 2

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

1,298 views

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี ม.นเรศวร 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี  รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน

823 views

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีควบโท รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

952 views

รับตรง วิศวกรรมระบบผลิต ลาดกระบัง ปี 60

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี แบบรับตรง รอบสอง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน

1,548 views

รับตรง ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2560 รวม 350 คน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 350 คน ใน 3 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สมัครสอบทาง Internet ถึง 8 มีนาคม 2560

934 views

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี ในโครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 3 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560

995 views

สรุปข้อมูล รับตรง แพทย์ ทันตะ กสพท. แพทย์เพื่อชาวชนบท แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 61 !!

สรุปข้อมูลเบื้องต้น รับตรง แพทย์ ทันตะ กสพท. แพทย์เพื่อชาวชนบท แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 61 !!  เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจ และขั้นตอนในการรับสมัครของระบบใหม่  จะได้วางแผนการเตรียมตัวสอบได้ดีจ้า

10,921 views

รับตรง มศว 2560 เตรียมประกาศผล 3 มีนาคม 60 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะด้าน ประเภทรับตรงทั่วไป และประเภทโครงการต่างๆ วันนี้ 3 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

1,617 views

รับตรง วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) หลักสูตร 5 ปี ม.ศิลปากร 60

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 

2,396 views

รวม รับตรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 50 โครงการ ปิดรับ มีนาคม 60

รวมโครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30 โครงการที่ปิดรับสมัครภายในเดือนมีนาคมนี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  รับตรงทั่วประเทศ จุฬฯ,อุบล,การบินพลเรือน,พะเยา,เกษตร ศรีราชา,สวนสุนันทา, เภสัชอุบล, ทุน siit , 

5,440 views

รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 รอบ 2 รวม 4,158 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 จำนวนทั้งสิ้น 4,158 คน เปิดรับสมัคร 1-31 มีนาคม 2560

3,698 views

มทร.ธัญบุรี ขยายสมัครรับตรงหวั่นเด็กเสียโอกาส เหตุไม่รับรอบ Admissions 60 !!

 มทร.ธัญบุรี ได้ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560 ออกไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค.60 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เพิ่งตัดสินใจ รวมถึงกลุ่มที่เพิ่งทราบข่าวว่าปีนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับสมัครผ่านระบบแอดมิสชั่นส์ ได้สมัครทันเวลา 

4,522 views

เปิดรับสมัคร รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 ตั้งแต่ 1 มีนาคม เวลา 8.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ เริ่มเปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง 15 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

5,526 views

รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 60 รอบ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 จำนวน 50 คน เปิดรับสมัคร 1-13 มีนาคม 2560

2,220 views

รับตรง 3 โครงการ เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 60 รอบ 2 รวม 42 คน

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

5,438 views

รับตรง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 1-31 มี.ค.นี้   หลักสูตรที่เปิดรับเช่น แพทย์แผนไทยฯ, แพทย์แผนจีน, สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,เลขานุการแพทย์

1,117 views
abac