วันที่ 29 เมษายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง เพิ่มเติม ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 จำนวน 20 สาขาวิชา รวม 565 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง เพิ่มเติม ใน 20 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 12-30 เมษายน 2560 นี้

2,623 views

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 60

รับตรงคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรเด่นน่าเรียนที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน จบมาเป็นหมอห้องแล็ป สาขาขาดแคลน จบมารายได้ดี อาชีพที่น่าสนใจ           “ รู้ก่อนตอนนี้  รู้งี้เรียนคณะนี้ตั้งนานดีกว่า

2,295 views

มาแล้ว คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 2560

มาแล้ว คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 2560 : บัญชีคะแนนตัวสำรองที่ต่ำมาก *0*  ?บางคณะที่วิเคราะห์ไว้ก็แม่น  บางคณะผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วย T__T  รอคะแนนจุฬาฯ ออกจะเริ่มทำแอดกลาง แหะ ๆ

6,734 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

3,886 views

รับตรง ทุนเต็มจำนวน พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 60 รอบ 3 โดยใช้คะแนน GAT/PAT

โครงการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT รวม 200 คนจากทุกช่องทาง เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2560

2,293 views

รับตรง หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี นานาชาติ ETM ลาดกระบัง 60 รอบ 2

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 เปิดรับสมัครถึง 14 เมษายน 2560

1,666 views

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี 60 จำนวน 320 คน

ประกาศรับสมัคร : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 7-18 เมษายน 2560 จำนวน 320 คน

4,838 views

รับตรง เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.พายัพ 60 เปิดรับถึง 28 เมษา นี้

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ถึง 21 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ถึง 28 เมษายน 2560

2,529 views

รับตรง สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60

รับตรง โควตาทั่วประเทศ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 28 เมษายน 2560

1,275 views

รับตรง ทุน โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 60

 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 อนึ่งโครงการรับนี้ มีทุนการศึกษาทุนจัดสรร จำนวน 11 ทุน

1,566 views

รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

โครงการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

1,330 views

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 2 สำนักวิชาได้แก่  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

713 views

รับตรง หลักสูตร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 รอบ 2

รับตรง โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจำปีการศึกษา  2560 รอบ 2 เปิดรับสมัครถึง 14 เมษายน 2560

561 views

รับตรง รอบเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 60

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการรับสมัครให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 

1,494 views

รับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  ในโครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร ถึง 21 เมษายน 2560

2,869 views

รับตรง 2 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60

รับตรง 2 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  60  : นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส 

 

1,756 views

รับตรง การบิน เภสัช 4 ปี สาธารณสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 60

รับตรง การบิน เภสัช 4 ปี สาธารณสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 60   EAU.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ  จบแล้วมีงานทำแน่นอน  เป็นมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ หลักสูตรทันสมัย บวกทักษะการสอนที่เร้าใจ สนุกสนาน เน้นทักษะ  ด้านภาษาและสร้างความ แตกต่างอย่างโดดเด่น

2,728 views

รับตรง ระบบสอบกลาง Admissions สถาบันพระบรมราชชนก 2560 ปิดรับ 27 เมษา นี้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง Admissions เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-27 เมษายน 2560 นี้

5,427 views

รับตรง โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สวนสุนันทา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560  จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์ หรือ ภาคค่ำ

1,588 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC 2560

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 วันรับสมัคร 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

1,741 views
abac