วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ด่วน รับตรง มศว 60 รอบ 4 จำนวน 260 คน เปิดรับ 20-23 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 4 สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2560

3,870 views

มาแล้วกำหนดการ รับตรง TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง 61

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3,385 views

เนื้อหาสาระ ที่ใช้สอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561

การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท  ได้เผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาสาระ ที่ใช้สอบวิชาเฉพาะกสพท ปีการศึกษา 256  โดย เนื้อหาสาระที่ใช้สอบ คือ

2,913 views

ด่วน รับตรง เศรษฐศาสต์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์ระรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เปิดรับสมัคร ถึง 20 กรกฎาคม 2560

2,017 views

รับตรง คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน 

2,080 views

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรง SUT TCAS’ 61 ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปี 61 รอบที่ 1

มาแล้วจ้า ระเบียบการและกำหนดการ รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561  SUT TCAS’ 61 รอบที่ 1 Portfolio

3,307 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 ปี 60 จำนวน 50 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 จำนวน 50 คน เปิดรับสมัคร 12-31 กรกฎาคม 2560

2,224 views

ด่วน รับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยบูรพา 60 รวม 835 คน เปิดรับ 15-22 ก.ค. 60

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ใน มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) รวม 835 คน เปิดรับสมัคร 15-22 กรกฎาคม 2560

3,513 views

รับตรง กสพท 2561 : หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ

วันที 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2561  สมัครสอบวิชาเฉพาะ 1-30 กันยายน 2560  โดยปีนี้มีสนามสอบทั้งหมด ใน 8 เขตจังหวัด

3,861 views

รับตรง รอบ 3 ม.ราชภัฏจันทรเกษม 60 กว่า 1400 คน ปิดรับ 17 ก.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคในเวลาราชการ ประเภทรับตรงรอบที่ 3 ใน 5 กว่า 1.4 พันคน !!
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ก.ค.60 

2,357 views

รับตรง รอบยื่นคะแนนสอบ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 60

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 รอบยื่นคะแนนสอบ เปิดรับ 4-24 กรกฎาคม 2560

2,603 views

รับตรง รอบ 3 ม.นเรศวร 61 รับสมัคร 20-26 ก.ค. นี้

ปฏิทินรับสมัคร โครงการระบบรับตรง (รอบ3)มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560    หมายเหตุ:หลักสูตรที่เปิดรับสามารถดูได้ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

4,030 views

รับตรง เพิ่มเติม กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 60 ด่วนภายใน 10 ก.ค. นี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  หากไม่สะดวกเดินทางให้ Scan เอกสารประกอบการรับสมัครส่งมาที่ [email protected] พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560

2,546 views

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ม.อุบลราชธานี 2560 จำนวน 240 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 240 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ 8 - 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

2,484 views

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 2561

การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 2561  ใน 5 รอบ จำนวน 278,644 คน การรับด้วย Portfolio รับ 72,613 คน  การรับแบบโควตา รับ 85,436 คน การรับตรงร่วมกัน รับ 59,167 คน การรับแบบ Admissions รับ 35,836 คน การรับตรงอิสระ รับ 26,042 คน

2,958 views

รับตรง สอบชิงทุน 100% คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 15 สิงหาคม 2560 

2,400 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ 4 - 21 ก.ค. 60

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครสอบตรงตั้งแต่วันที่ 4 - 21 กรกฎาคม 2560

3,557 views

รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 60 ใน 11 คณะ จำนวน 490 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบหลัง Admissions โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560เปิดรับใน 11 คณะ รวมจำนวนเกือบ 500 คนสมัครด่วนตั้งแต่บัดนนี้ถึง 12 ก.ค. 60

3,442 views

ขอรับทุน สำหรับผู้สอบติด โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยช์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ทุน ระหว่างวันที่ 3 - 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

1,660 views

รับตรง ICT ม.มหิดล ขยายเวลารับตรงรอบยื่นคะแนนถึง 20 ก.ค.นี้

 คณะ ICT ม.มหิดล ชวนนักเรียน ม.ปลาย สายวิทย์ ศิลป์คำนวณ สมัครสอบตรงเข้าเรียนด้านไอที หลังขยายเวลาการรับตรง รอบยื่นคะแนน จนถึงวันที่ 20 ก.ค. นี้ 

1,780 views
abac