วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

มาแล้ว กำหนดการรับตรง SU-TCAS ม.ศิลปากร 2561

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (SU-TCAS) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ทั้งสิ้น 8,935 คน รอบที่ 1/1 สมัครโดยยื่น Portfolio วันที่ 29 ก.ย. 2560 - 27 ตุลาคม 2560

432 views

เตรียมพร้อม รับตรง TCAS 61 คณะนิติศาสตร์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง !!

คณะนิติศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งในคณะยอดฮิต วันนี้เลยขอสรุปข้อมูลว่า ถ้าอยากเรียนนิติ ต้องสอบวิชาอะไรกันบ้างทั้งใน รอบ 3 ที่เป็นรับตรงทั่วประเทศ และ รอบที่ 4 Admissions กลาง // GAT PAT ต้องสอบไหม  วิชาสามัญต้องสอบวิชาอะไร มาดูกัน

386 views

รับตรง นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตรบัณฑิต ม. ขอนแก่น 61

 รับตรง แพทย์ มข โครงการภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นรอบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน แต่ก็ใช้คะแนนผลสอบยื่นด้วย โดยยื่น คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ,IELTS นอกจากนี้ยังต้องสอบ BMAT คะแนนวัด Biomedical admissions test (BMAT) ค่าสมัครสอบ 7100 บาท !! สมัครด่วน 28 ส.ค. ถึง 23 ก.ย. 60

688 views

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ,จำนวนข้อ และเนื้อหาในการสอบ GAT/PAT ปี 2561

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ,จำนวนข้อ และเนื้อหาในการสอบ GAT/PAT ปี 2561 รูปแบบข้อสอบหลักยังคงเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ ? ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง  เช่น
รูปแบบข้อสอบ PAT4 ความถนัดสถาปัตย์ เพิ่มจำนวนอัตนัย 

1,066 views

มาแล้ว กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

มาแล้วจ้า กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561   โดยรอบที่ 1 ยื่น Portfolio  จำนวนรับ 1456 คน เปิดรับสมัคร 2-12 ตุลาคม 2560

1,855 views

รับตรง รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม หาวิทยาลัยศิลปากร 61

โครงการรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม หาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561   รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX
น้องๆ สามารถเข้ามาดูคุณสมบัติ พร้อมโหลดเอกสารประกอบการสมัคร รับตรงได้แล้วจ้า

844 views

รับตรง ทุนปีละ 2 แสนตลอดหลักสูตร สถาบันกันตนา 60 ภาคเรียนที่ 2

สถาบันกันตนาขยายโอกาสทางการเรียนรู้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี ยกระดับการศึกษาเรียนจบไปต้องมีงานทำตรงตามตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง 4.0 พร้อมรับทุนการศึกษาปีละ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี 

474 views

รับตรง ทุนผู้นำนักเรียน ม.หอการค้า 2561 ปิดรับ 31 ส.ค. นี้

สำหรับ ทุนหอการค้า ที่กำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 60 คือ ทุนผู้นำนักเรียน รับทุนสูงสุด 40,000 บาท  โดยผมได้ไปดูที่ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ประมาณ 3 แสนบาท นั่นหมายความว่า ส่วนลดประมาณ 13%  ถ้าไม่ได้รักในหอการค้า จริงๆ ผมก็แนะนำให้รอสมัคร TCAS ของมหาวิทยาลัยรัฐก่อนครับ

664 views

ระเบียบการ รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ได้อัพเดทข้อมูลทั้ง กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก และจำนวนรับ ครบทั้งหมดแล้วนะครับ ใครอยากเข้า ม.เชียงใหม่ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยครับ

2,110 views

โควตา ปวช. ปวส ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ปวช. และ ปวส. เปิดรับสมัครถึง 18 กันยายน 2560

888 views

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรง TCAS ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 61

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรง TCAS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2561  ทั้งกำหนดการรับสมัครและเกณฑ์คัดเลือก น้องๆ สามารถเข้าไปโหลดได้เลยจ้าทั้งรอบที่ 1 และ 2

1,927 views

ระเบียบการ รับตรง ฉบับแก้ไข แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปี 2561

ระเบียบการ ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 3 สิงหาคม รับตรง  แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปี 2561  

2,028 views

รับตรง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง 60

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 183 อัตรา   ปล. รับเฉพาะคนจบ ปวช. ไม่รับ คนจบ ม.6 นะครับ

935 views

มาแล้วจ้า รับตรง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561รวม 4,845 คน

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนรับสมัคร ในแต่ละรอบClearing House  รอบ 1 จำนวน  120 คน
Clearing House  รอบ 2 จำนวน  595 คน Clearing House   รอบ 3 จำนวน 2090 คน Clearing House   รอบ 4 จำนวน 2040 คน

1,470 views

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน คัดเลือกโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

994 views

ระเบีบการเบื้องต้น รับตรง TCAS มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 รวม 5,160 คน

รับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  รวม 5,160 คน มีข้อมูลทั้งจำนวนรับ และคุณสมบัติ น้องๆ ที่อยากเข้า ม.นเรศวร รีบมาดูระเบียบการได้เลยจ้า

2,463 views

ระเบียบการ รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 รอบที่ 1

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  น้องสามารถเข้าไปดูเกณฑ์คัดเลือกและคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงใบสมัคร รอบที่ 1 ได้แล้วจ้า

2,384 views

ย้ำ รับตรง รอบ 3 ม.นเรศวร 61 จำนวน 569 คน ปิดรับ 26 ก.ค. นี้

โครงการระบบรับตรง (รอบ3) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560 หลายคณะที่เปิดรับเช่น เภสัช พยาบาล สาธารณสุข  แพทย์แผนไทย  ครู เปิดรับสมัครถึง 26 กรกฎาคม 2560

2,506 views

มาแล้วระเบียบการ รับตรง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS ม.มหาสารคาม 2561

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารฉบับเต็ม กว่า 100 หน้าดูกันจนตาลาย   แพทย์ 6 ปีจะเปิดรับในรอบที่ 2 ใช้วิชาสามัญ คณะอืนๆ ใช้ GAT/PAT

3,088 views

ด่วน รับตรง มศว 60 รอบ 4 จำนวน 260 คน เปิดรับ 20-23 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป ครั้งที่ 4 สมัครทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2560

3,862 views
abac