วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 60

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 60 เปิดรับ 4 สาขาวิชาได้แก่  สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล , อุตสาหการ และ คอมพิวเตอร์  ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2560

569 views

เปิดรับสมัครแล้ว Admissions 2560 ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

เปิดรับสมัครแล้ว  Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 น้องๆสามารถเข้าไปทำสอบ ทดลองระบบกันได้ สมัครกี่ครั้งก็ได้นะครับ ระบบจะยึดใบสมัครสุดท้ายที่ชำระเงิน

3,862 views

รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รวม 185 คน

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 5 สาขา รวม 185 คน

942 views

รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ อัญมณีและเครื่องประดับ มศว 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  //รับตรงทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 

868 views

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทดแทนผู้สละสิทธ์ 2 ปี 60 กว่า 2,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทุกวิทยาเขตกว่า 2,000 คน

1,024 views

รับตรง โครงการเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2560 เปิดรับถึง 24 พ.ค. นี้

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 4 สาขาวิชา รวม 200 คน

1,318 views

รับตรง สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

โครงการปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2560

1,031 views

รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แม่ฟ้าหลวง 60 รอบที่ 2

          ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

888 views

รับตรง ราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 60 รอบ 2

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2560 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 

1,303 views

รับตรง ทุน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ 60 เพิ่มเติม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถด้านการเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านการศึกษา

1,337 views

รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นานาชาติ ลาดกระบัง 60 จำนวน 100 คน

รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

1,169 views

รับตรง โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 60

การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 29 พฤษภาคม 2560

938 views

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 60

 ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560  สมัครได้ระหว่างวันที่ 2 ถึง 23 พฤษภาคม 2560

1,486 views

รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 60 รอบ ปิดรับ 8 พ.ค. นี้

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

1,314 views

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 60 รอบ 3

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท ) ระบบรับตรง รอบ 3

13,018 views

รับตรง โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 60

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560

1,408 views

รับตรง สาขาการออกแบสนเทศสามมิติ โดยใช้ GAT/PAT ลาดกระบัง 60

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง รอบสอง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน

1,341 views

รับตรง โครงการพิเศษ รังสีเทคนิค ม.ธรรมศาสตร์ 60 จำนวน 40 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนนิค โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40

2,185 views

เจาะลึก แนวโน้ม คะแนน แอดมิชชั่น Admissions 2560 : คณะพยาบาลศาสตร์ คะแนนแปรผันตามจำนวนรับ !!

ปี 59 ต้องบอกว่า คณะพยาลศาสตร์ หลายสถาบันคะแนนไม่ได้แปรผันตาม คะแนน GAT/PAT เลย แต่ คะแนนแปรผันตามจำนวนรับ เหอะ ๆ  ปี 60 ก็ต้องตามเรื่องจำนวนรับให้มีผลต่อคะแนนมากๆ 

4,841 views

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 60 รอบ 2 จำนวน 1,440 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 1,440 คน 

2,014 views
abac