วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ทุนฟรีรุ่นที่ 8 ฝึกภาษาอังกฤษ ที่ประเทศสิงคโปร์

ฝึกภาษาอังกฤษเต็มที่ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และทัศนศึกษา ณ เมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยีฉลองเทศกาลแห่งความสุขปลายปีนี้ด้วยกัน

5,197 views

แข่งขันตอบปัญหา เนื่องในงานรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 22 ม.ธรรมศาสตร์

เนื่องด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
รัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 22 ตอน  "WHO RUN(s) THE WORLD?"
ในงานจะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งพูดสุนทรพจน์

6,506 views

ม.มหิดล อินเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการโรงแรมที่ฮ่องกง

 เดินทางไปประชุม หารือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2+2+1 ตามความร่วมมือกับ College of Professional and Continuing Education (CPCE), Hong Kong Polytechnic University ประเทศฮ่องกง

3,900 views

โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/วิทยาการจัดการ) ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 หรือปริญญาโท ปีที่ 1 - 2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 25 ปี และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 45 ปี

5,423 views

โรงเรียนสตรีภูเก็ตเยี่ยมชมม.มหิดล อินเตอร์

เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ 

6,252 views

โครงการ “สรุปเข้ม ๑๑” ตอน Step up ขยับฝัน

สถานีวิทยุจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการ “สรุปเข้ม ๑๑” ตอน Step up ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้”  ระหว่างวันที่ ๘-๙ และ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5,993 views

20 ทุนสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทุนละ 1 แสนบาท "ประพันธ์สาส์"

ป็น ทุนการศึกษาที่ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะตามที่โครงการฯ ได้ระบุไว้  เพื่อเป็นทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี สำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน 20 คน คนละ 1 ทุน

6,704 views

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดสาขาและรายวิชาใหม่ นักศึกษาเทียบโอนสามารถสมัครได้วันนี้-ตุลาคมนี้

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดสถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ เปิดรายวิชาและสาขาวิชาใหม่ในหลากหลายวิชาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอบรับแนวโน้มการจ้างงานในยุคปัจจุบัน

6,037 views

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบ 200 ทุนให้นศ.ไทย รับถึง 31 ส.ค.นี้

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2557 โดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนละ 25,000 บาท โครงการทุนในปีนี้มูลนิธิมีเป้าหมายที่จะมอบให้จำนวน 200 ทุน

7,889 views

“Stamford Sticker Design Contest” ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ชวนน้องมัธยม 6 หรือเทียบเท่าร่วม โครงการ “Stamford Sticker Design Contest” ร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2557

7,175 views

เยอรมันจับมือกาญจนาภิเษกปั้นเด็กช่างป้อนบีเอ็ม หมดยุคการเรียนปริญญาตรี บีเอ็มมอบทุนเรียนปวส.

นักศึกษาที่จะเข้าโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติคือ ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 มีสุขภาพแข็งแรง นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 12,000 บาท เงินเดือนรวมเบี้ยเลี้ยง 5,000-9,000 บาทในปีแรก และเลื่อนเป็น 8,000-12,000 บาทในปีที่ 2  

7,847 views

ทุนพัฒนานักเรียนประถม-มัธยมที่มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์-ดนตรี -นาฏศิลป์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา ส่งเสริม   และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ 

7,434 views

ออกค่าย......... ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการนี้จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาประเภทค่ายสร้าง ได้แก่ อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารอนกประสงค์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจะดำเนินการและก่อสร้างโดยนิสิตนักศึกษาที่สังกัดชมรมต่างๆ หรือ หน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
8,186 views

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ สร้างอนาคตการทำงาน

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ สร้างอนาคตการทำงาน ด้วยบุคลากรจากหลากหลายประเทศ พร้อมเครือข่ายการศึกษาระดับโลก นวัตกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาและผู้สอนมืออาชีพจากทั่วโลก

8,155 views

นิทรรศการ Outline/ออกลาย: Communication Design Thesis Exhibition 2014?

กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ“Outline/ออกลาย: Communication Design Thesis Exhibition 2014” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

8,770 views

นักศึกษา ม. นานาชาติแสตมฟอร์ดเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภาคพื้นดิน/การบินไทย

 2 มิถุนายน 2557 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภาคพื้นดิน/ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

9,332 views

นิเทศ PIM สุดเจ๋ง ! จับมือ TNN24 ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่นักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ

ด้วยความเป็นมืออาชีพในแวดวงสื่อ ของ TNN24บวกกับ ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่แข็งแกร่งของ  PIM  จึงกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัว สำหรับการผลิตนักนิเทศศาตร์  ที่มีความสามารถรอบด้านและพร้อมปฏิบัติงานจริง  ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์

8,619 views

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดชวนน้องๆ สำเร็จการศึกษา ม.6 ร่วมงาน “Stamford Passport to the World”

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดชวนน้องๆ สำเร็จการศึกษา ม.6 ร่วมงาน “Stamford Passport to the World" ลุ้นรับไอแพดมินิ ทุนการศึกษาและคอร์สภาษาอังกฤษรวมกว่า 600,000 บาท  วันเสาร์ที่ กรกฎาคม 2557 วิทยาเขตกรุงเทพ และวิทยาเขตหัวหิน

9,591 views

แสตมฟอร์ด นำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษารูปแบบใหม่

หัวใจของหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาของแสตมฟอร์ด คือเหล่าคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมทุ่มเทและกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและความสนุกสนานในการเรียนรู้ เ

9,315 views

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ชวนนักเรียนลงทะเบียนรับผลสอบแอดมิชชั่น ผ่านมือถือ ลุ้นรับไอแพดแอร์

รับผลสอบผ่าน SMS ทันทีเมื่อมีการแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมยังได้สิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัล ไอแพด แอร์ ความจุ 32 GB ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2557

9,550 views
abac