วันที่ 18 สิงหาคม 2560

บทสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์อินเตอร์ Fudan university ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

มีเหตุผลหลักๆ 3 อย่างที่หนูอยากเรียนแพทย์ที่ประเทศจีน คือเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก ประเทศจีนเค้าเป็นประเทศที่เติบโต พัฒนาเร็วมาก ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญ ประชากรเค้าเยอะโดยเฉพาะในสาขาวิชาทางการแพทย์ 

7,340 views

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มอบเงินรางวัล พร้อมทุนการศึกษา “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวระดับนานาชาติ"?

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดมอบเงินรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 
 
แก่ผู้ชนะ “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวระดับนานาชาติ”
ร่วมผลักดันศักยภาพภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทยสู่ความเป็นสากล
2,936 views

ทุน เรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่26 ประจำปี 2557

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน : นักเรียน นิสิต-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้การรับรองจากภาครัฐ หมดเขตรับสมัคร 28 พฤศจิกาย 2557
3,920 views

ทุนฟรีรุ่นที่ 8 ฝึกภาษาอังกฤษ ที่ประเทศสิงคโปร์

ฝึกภาษาอังกฤษเต็มที่ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และทัศนศึกษา ณ เมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยีฉลองเทศกาลแห่งความสุขปลายปีนี้ด้วยกัน

5,227 views

แข่งขันตอบปัญหา เนื่องในงานรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 22 ม.ธรรมศาสตร์

เนื่องด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
รัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 22 ตอน  "WHO RUN(s) THE WORLD?"
ในงานจะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งพูดสุนทรพจน์

6,676 views

ม.มหิดล อินเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการโรงแรมที่ฮ่องกง

 เดินทางไปประชุม หารือและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2+2+1 ตามความร่วมมือกับ College of Professional and Continuing Education (CPCE), Hong Kong Polytechnic University ประเทศฮ่องกง

3,943 views

โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/วิทยาการจัดการ) ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 หรือปริญญาโท ปีที่ 1 - 2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 25 ปี และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 45 ปี

5,457 views

โรงเรียนสตรีภูเก็ตเยี่ยมชมม.มหิดล อินเตอร์

เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตจำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ 

6,289 views

โครงการ “สรุปเข้ม ๑๑” ตอน Step up ขยับฝัน

สถานีวิทยุจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการ “สรุปเข้ม ๑๑” ตอน Step up ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้”  ระหว่างวันที่ ๘-๙ และ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6,028 views

20 ทุนสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทุนละ 1 แสนบาท "ประพันธ์สาส์"

ป็น ทุนการศึกษาที่ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะตามที่โครงการฯ ได้ระบุไว้  เพื่อเป็นทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี สำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน 20 คน คนละ 1 ทุน

6,743 views

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดสาขาและรายวิชาใหม่ นักศึกษาเทียบโอนสามารถสมัครได้วันนี้-ตุลาคมนี้

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดสถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ เปิดรายวิชาและสาขาวิชาใหม่ในหลากหลายวิชาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตอบรับแนวโน้มการจ้างงานในยุคปัจจุบัน

6,059 views

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบ 200 ทุนให้นศ.ไทย รับถึง 31 ส.ค.นี้

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2557 โดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนละ 25,000 บาท โครงการทุนในปีนี้มูลนิธิมีเป้าหมายที่จะมอบให้จำนวน 200 ทุน

7,987 views

“Stamford Sticker Design Contest” ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ชวนน้องมัธยม 6 หรือเทียบเท่าร่วม โครงการ “Stamford Sticker Design Contest” ร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2557

7,195 views

เยอรมันจับมือกาญจนาภิเษกปั้นเด็กช่างป้อนบีเอ็ม หมดยุคการเรียนปริญญาตรี บีเอ็มมอบทุนเรียนปวส.

นักศึกษาที่จะเข้าโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติคือ ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 มีสุขภาพแข็งแรง นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 12,000 บาท เงินเดือนรวมเบี้ยเลี้ยง 5,000-9,000 บาทในปีแรก และเลื่อนเป็น 8,000-12,000 บาทในปีที่ 2  

7,890 views

ทุนพัฒนานักเรียนประถม-มัธยมที่มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์-ดนตรี -นาฏศิลป์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา ส่งเสริม   และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ 

7,497 views

ออกค่าย......... ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการนี้จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาประเภทค่ายสร้าง ได้แก่ อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารอนกประสงค์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจะดำเนินการและก่อสร้างโดยนิสิตนักศึกษาที่สังกัดชมรมต่างๆ หรือ หน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
8,239 views

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ สร้างอนาคตการทำงาน

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ สร้างอนาคตการทำงาน ด้วยบุคลากรจากหลากหลายประเทศ พร้อมเครือข่ายการศึกษาระดับโลก นวัตกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาและผู้สอนมืออาชีพจากทั่วโลก

8,188 views

นิทรรศการ Outline/ออกลาย: Communication Design Thesis Exhibition 2014?

กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ“Outline/ออกลาย: Communication Design Thesis Exhibition 2014” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

8,813 views

นักศึกษา ม. นานาชาติแสตมฟอร์ดเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภาคพื้นดิน/การบินไทย

 2 มิถุนายน 2557 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภาคพื้นดิน/ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

9,400 views

นิเทศ PIM สุดเจ๋ง ! จับมือ TNN24 ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่นักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ

ด้วยความเป็นมืออาชีพในแวดวงสื่อ ของ TNN24บวกกับ ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่แข็งแกร่งของ  PIM  จึงกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัว สำหรับการผลิตนักนิเทศศาตร์  ที่มีความสามารถรอบด้านและพร้อมปฏิบัติงานจริง  ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์

8,648 views
abac