วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

OPEN HOUSE: เปิดบ้านพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ ’52

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอาจารย์แนะแนว และผู้ปกครองที่สนใจ ร่วมงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ ’52ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

4,751 views
abac