วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับฮา

พื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 8,502 ไร่ พื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง ซึ่งมีการซื้อหรือเวนคืนในช่วงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย บางส่วนหน่วยงานราชการอื่น โดยเฉพาะกรมป่าไม้

82,145 views

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับฮา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศ,รถโดยสารในม.ธ.รังสิต คือ รถราง (รอนานมากๆ บางทีไม่จอดด้วย แถมคนขับก็ดุยังกะแมว)

64,377 views

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับฮา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตมากที่สุดอันดับสอง รองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติสกลนคร สุพรรณบุรี ลพบุรี กระบี่ ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอีกซักกี่วิทยาเขต

114,566 views

แนะนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับฮา

บทความนี้จะเป็นบทความแนะนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะได้รับทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้และที่ขาดไม่ได้เลยคือความความฮา ปล.ไม่สามารถใ้ช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้นะ

44,204 views

แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับฮา

บทความ นี้จะเป็นบทความแนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะได้รับทั้งสารความรุ้ต่างๆที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้และที่ขาดไม่ ได้จากบทความนี้ก็คือความฮา  แต่้ใช้อ้างอิงเอกสารราชการไม่ได้นะครับ ฮาฮา

49,585 views

แนะนำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับฮา

บทความนี้จะเป็นบทความแนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะได้รับเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้และที่ขาดไม่ได้จากบทความนี้ก็คือความฮา คนแต่งนายแน่มากขอยกนิ้วให้

76,986 views

รวม ค่าเทอมมหาวิทยลัยอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ ทั่วประเทศไทย : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การโรงแรม

ปัจจุบัน หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทยได้รับความนิยมมากขึ้น หลายมหาวิทยาลัยเปิดทั้งรัฐบาลและเอกชน  UniGang เลยข้อรวบรวมข้อมูล เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองไว้ใช้เป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจการเลือกสถาบัน จ้า โดยแพงสุด ก็หลักสูตร การโรมแรม ตลอดหลักสูตร 1.2 ล้าน !!

234,114 views
abac