วันที่ 20 สิงหาคม 2560

คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน

สำหรับ สาขานี้จะมีความคล้ายกับนิเทศศาสตร์แต่จะเรียนภาพรวมของนิเทศไม่ได้เจาะไป ด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับสิ่งที่แตกต่างจากคณะนิเทศศาสตร์ก็คือพวกวิชาพื้นฐานที่จำจะเป็นพื้นฐานของคณะมนุษย์ศาสตร์เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปรัชญาและศาสนา ส่วนวิชาของสื่อสารมวลชลที่ต้องเรียนเช่น  การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเขียนข่าว เขียนบทโฆษณา การตลาด แต่เราจบจากคณะนี้เราก็ได้ วุฒิบัตร ศิลปะศาสตร์บันทิต แต่ถ้าจบนิเทศศาสตร์จะได้ นิเทศศาสตร์บัณฑิตสำหรับเรื่องการเข้าทำงานก็ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัว มากว่าคณะที่เรียน

จบสื่อสารมวลชนทำงานอะไร

สามารถทำงานในส่วนของสาขานิเทศศาสตร์ได้ เป็นนักข่าว นักจัดรายการ กองบรรณาธิการ คนเขียนสคิป ทำงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสื่อสารมวลชล

เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่ ทักษิณ ธรรมศาสตร์ นเรศวร บูรพา มหาสารคาม ศิลปากร สงขลานครินทร์

72018

เข้าชม

6

ตอบกลับ

คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน

โพสต์เมื่อ 24/04/2553 09:20 | 0

น่าเรียนเหมือนกันนะ

 

โพสต์เมื่อ 30/05/2553 19:34 | 0

Thank You...

โพสต์เมื่อ 07/06/2553 18:36 | 0

มีสอบตรงไหมอะ

โพสต์เมื่อ 01/07/2553 21:15 | 0

มีที่ มศว ด้วยคะ 

"เอกภาษาไทยสาขาสื่อสารมวลชน"

(มศว ไม่มีจุดนะจ้ะ)

โพสต์เมื่อ 18/06/2554 15:24 | 0
อยากเรียนมาก ๆ คะ   รุ่นพี่ เรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ อยากรู้
[email protected]  
โพสต์เมื่อ 29/09/2554 23:53 | 0
ที่รามก็มีนะครับ^^
abac