วันที่ 20 สิงหาคม 2560

รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ,รัฐประศาสนศาสตร์

แถวบ้านผมเรียกสาขานี้ย่อๆว่า รปส. ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหารงานภาครัฐ นโยบายสาธารณะรองค์การและการจัดการ การบัญชีรัฐบาล กฎหมายมหาชน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหา

จบรัฐศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจทำงานอะไร

1. แหล่งงานภาครัฐ บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถทำงานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงานได้ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศดีก็สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือ นักการทูตได้ สำหรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนก็มีตำแหน่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ

2. แหล่งงานภาคเอกชน ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า บัณฑิตสาขาวิชานี้ได้เรียนรู้ความรู้ และเครื่องมือทางการบริหารงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ของวิชารัฐศาสตร์จึงทำให้บัณฑิตสามารถนำความรู้เทคนิคด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการทำงานภาคเอกชนได้ดีในการบริหารงานทุกระดับของบริษัท โดยเฉพาะบัณฑิตที่มีความรู้การคำนวณ และภาษาดี ขอบข่ายงานก็ยิ่งจะกว้างขวางมากขึ้น เช่น นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์การบริหารเศรษฐกิจมหภาคได้

Credit: nitsit.org

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรัฐศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจ

เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มหาสารคาม จุฬาลงกรณ์

 

20107

เข้าชม

6

ตอบกลับ

รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ,รัฐประศาสนศาสตร์

โพสต์เมื่อ 19/04/2553 18:27 | 0

น่าเรียนครับสาขานี้ ผมลงรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ศิลปากร เพชรบุรีไว้คับ

ขอให้ติดเถอะ...

โพสต์เมื่อ 04/07/2553 11:17 | 0

ขอบคุณนะคะ

เราพึ่งค้นพบตัวเองว่าอยากเรียนรัฐศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้

แล้วพอเข้ามาอ่าน

ทำให้อยากเรียนมากขึ้นกว่าเดิมอีก

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

:]]

โพสต์เมื่อ 08/07/2553 18:53 | 0

อยากเรียนคณะนี้มากกกกกกกกก ก

ลงสอบตรงของ มศว ไปแล้วไม่รุ้จะติดรึป่าว T^T

แต่จิง ๆ แล้วอยากเข้า มธ อะ

โพสต์เมื่อ 24/07/2553 16:26 | 0

นู๋อยากเรียนคณะนี้ค่า

และก้อขอให้ติดรับตรงที่นี่ด้วยยยยย

ตอนม6แร้ววว

โพสต์เมื่อ 27/07/2553 21:27 | 0

รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ

เป็นนายอำเภอได้รึเปล่า

โพสต์เมื่อ 27/07/2553 21:31 | 0

mppp:   เป็นได้นะครับ แต่ต้องสอบ นายอำเภอนะครับ

abac