วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาเรียนเหมือนระบบปกติ) ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) , ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.),นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ,นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) และการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.),บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ,บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) โดยแบ่งตามแผนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
 

รับสมัคร 2 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2553
 

เว็บไซต์หลัก  http://www.acad.msu.ac.th/special2554_web/

ดูยอดคนสมัคร http://www.acad.msu.ac.th/special2554_web/main_total.php

28851

เข้าชม

3

ตอบกลับ

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม

โพสต์เมื่อ 08/12/2553 14:02 | 0
ค่าสมัครแพงไปหน่อยตั้ง500 เลือกได้อันดับเดียว
โพสต์เมื่อ 08/12/2553 14:22 | 0
น่าจะลดGPA  ไม่ต่ำกว่า 3.00 นะ  เพราะแต่ละรร.ให้เกรดไม่เท่ากันอยู่แล้ว
โพสต์เมื่อ 25/12/2553 15:44 | 0
readingใครลงสมัคร คณะเภสัชระบบพิเศษ มมส  54

  ได้คะแนนเท่าไรมาแชร์กันคับ

มาแชร์กันมาแชร์กันมาแชร์กันมาแชร์กันมาแชร์กันมาแชร์กันohnoo
abac