วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สมัครถึง 31 ส.ค.นี้

ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมปลายที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นทันตแพทย์ หรือกำลังค้นหาตนเอง มาเข้าค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่งใบสมัครซึ่งสามารถติดตามและดาวน์โหลดได้ผ่าน Facebook Page “ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายฯ จะมีโอกาสใกล้ชิดชีวิตของนิสิตทันตแพทย์ อีกทั้งยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทฤษฏี และการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพทันตแพทย์อีกด้วย

วันประกาศผลการคัดเลือก : 29 กันยายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม : 22 - 24 ธันวาคม 2560 ( 3 วัน 2 คืน )

สถานที่จัดกิจกรรม : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/wannabedentist18th

abac