วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 60 ใน 11 คณะ จำนวน 490 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบหลัง Admissions 
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับใน 11 คณะ รวมจำนวน 490 คน

สมัครด่วนตั้งแต่บัดนนี้ถึง 12 ก.ค. 60

ระเบียบการ 

เว็บไซคต์หลัก

abac