วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

Update รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ 32 คน และอีกกว่า 10 โครงการ ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่โดยวิธีพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

abac