วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สทศ จัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย สมัครด่วน 20-24 ก.พ. นี้

การสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

abac