วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ย้ำ ปี 60 มทร.ธัญบุรี ไม่รับผ่าน Admissions รับผ่านสอบตรงเท่านั้น ปิดรับ 28 ก.พ. นี้

ปีการศึกษา 2560 มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะสอบตรง เท่านั้น
ไม่รับสมัครผานระบบกลาง (Admissions) ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ.2560 นี้

น้องๆที่สนใจ ธัญบุรี ก็ควรจะสมัครเพื่อเลือกไว้ก่อน ก็ได้ตอนได้ค่อยตัดสินใจอีกที !!

 

abac