วันที่ 17 สิงหาคม 2560

รับตรง สาธารณสุข และ การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 60

มหาวิทยาลัยมหิดล  ระบบรับตรงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิทยาเขตนครสวรรค์และ สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

 

 

abac