วันที่ 27 เมษายน 2560

สทศ.จัดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ไร้ปัญหา ยอดผู้สมัคร 1.7 แสนคน พร้อมประกาศผล 25 ม.ค.60

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( สทศ.) เปิดเผยว่าสทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ9วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่24–25ธันวาคม2559 โดยวันที่ 24 ธันวาคมสอบทั้งหมด5วิชา ได้แก่ ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ภาษาไทย,สังคมศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม2559 สอบทั้งหมด4วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1,คณิตศาสตร์ 2,ภาษาอังกฤษ,เคมี ประกาศผลสอบวันที่ 25มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th สำหรับการสอบวันแรกภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีศูนย์สอบบริหารการทดสอบจำนวน 18 ศูนย์ สนามสอบทั่วประเทศ 132 สนาม ผู้มีสิทธิ์สอบ174,975 คน โดยจำแนกผู้มีสิทธิ์สอบตามรายวิชาดังนี้ ภาษาไทย 157,886 คน สังคมศึกษา 154,758 คน ภาษาอังกฤษ 165,080 คน คณิตศาสตร์ (1)124,536 คน ฟิสิกส์ 92,458 คน เคมี 94,112 คน ชีววิทยา 92,696 คน คณิตศาสตร์( 2) 24,084 คนและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 29,958 คน

Credit  http://www.matichon.co.th/news/405219

abac