วันที่ 5 กันยายน 2558

TEST ความถนัดทางการเรียน : มิติสัมพันธ์

1

Spatial ability example question three dimensional solids and pattern

2   อะไรแตกต่าง

                                                         

 

3

 
                                                                 

 

4

 
                                                                 

 

5

 
                                                                 

 

 
                                                                 

 

7  นำส่วนประกอบต่าง ไปทำเป็นรูปสมบูรณ์ จะได้ รูปใด

2-Dimensional Shape

 

8   

Three view of same Cube

 

9

Example of Group Rotation

 

10

          Which of the following cubes is similar to the unfolded cube on the left?
                                                                 

 

http://www.unigang.com