วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

รวมข้อสอบเก่า และเฉลย SMART-I

อธิบายลายละเอียด ของ smart-I

ใครสามารถสอบได้บ้าง ?

ตอบ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถสอบได้หมดแต่ผลคะแนนที่สอบได้สามารถเก็บไว้ยื่นได้เพียง 2 ปี
ม.5 ม.6 สอบได้ทุกสาย  และ ม.4 ก็สอบได้ แต่ใช้ยื่นคะแนนไม่ได้เพราะ กว่าจะจบ ม. 6 เกิน 2 ปี ข้อสอบหมดอายุก่อน

สอบวิชาอะไรบ้าง ?

ตอบ การสอบ Smart1 ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่

1. วิชาคณิตศาสตร์ ใช้คะแนน 30 % ของคะแนนรวม
2. วิชาภาษาอังกฤษ ใช้คะแนน 30 % ของคะแนนรวม
3. วิชาการอ่าน ใช้คะแนน 25 % ของคะแนนรวม
4. วิชาความรู้รอบตัว ใช้คะแนน 10 % ของคะแนนรวม
อีก 5 % คือคะแนนจากการสัมภาษณ์ ( ใช้ภายหลังจากการติดข้อเขียนไปแล้ว)
คะแนนขั้นต่ำ ของทุกวิชาต้องมากกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่อย่างนั้นจะไม่
สามารถยื่นคะแนนได้และคะแนนรวมเมื่อแปลงออกมาแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จาก 95 คะแนน


วิเคราห์ข้อสอบ Smart 1 ?

ข้อสอบ Smart 1 นั้น มี 4 วิชา โดยการวิเคราห์จะแบ่งเป็นแต่ละวิชา ดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร์ - มีเวลาทำ 60 นาที เป็นข้อสอบช้อยจำนวน 30 ข้อ แนวข้อสอบนั้นเป็นการนำ โจทย์เลข ม.ต้น มาประยุกต์ให้ยากและยาวขึ้น ประกอบด้วยหลายๆเรื่อง เช่น ร้อยละกำไรขาดทุน อัตราส่วน พื้นที่ปริมาตร ความเร็ว-การเคลื่อนที ความน่าจะเป็น สถิติ อนุกรม ของผสม การคิดดอกเบี้ย การทำงาน ฯลฯ วิชาเลขนี้ แนะนำให้น้องๆซ้อมทำโจทย์บ่อยๆ ไม่ต้องหลากหลายแนว แต่ขอให้ถ้าเจอแนวนี้ จะต้องทำได้เร็ว คล่อง ประยุกต์ได้ก็พอค่ะ เพราะข้อสอบมักจะนำข้อสอบเก่าในปีก่อนๆหรือครั้งก่อนๆ มาเปลี่ยนตัวเลข เพราะฉะนั้น น้องๆจึงควรฝึกทำข้อสอบเก่าๆให้คล่อง "ไม่ต้องหลากหลายแต่ให้ครอบคลุม"
2. วิชาการอ่าน - มีเวลาทำ 60 นาที เป็นข้อสอบช้อย จำนวน 30 ข้อ ให้อ่านและตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง มีทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ รู้สึกว่ามันจะถูกไปหมดทุกข้อ หรือ เหมือนมีคำตอบที่ถูกมากกว่า1 ข้อ ซึ่งวิธีแก้คือ "ห้ามคิดว่าตนเองเก่งหรือเป็นปรมาจารย์ในเรื่องนั้นๆ" เช่น ถ้าในบทความบอกว่า 2+3 = 6 เวลาตอบเราก็ต้องตอบว่า 2+3เท่ากับ 6 แม้ว่าเราจะรู้ว่ามันเท่ากับ 5 ก็ตาม เวลาทำข้อสอบให้ทำเหมือนว่าเราไม่มีความรู้ใดใดในเรื่องนั้นๆ บทความว่าไงเราก็ตอบตามนั้นจ้า


การเรียนหลักสูตร 4 ปี กับ หลักสูตร 5 ปี ต่างกันอย่างไร ?

แตกต่างกันหลายประการ ดังนี้
-หลักสูตร 4 ปี

1. จบปริญญาตรี (แต่จริงๆแล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จบกันตอน3 ปีครึ่ง)
2 เรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดแต่จะเจาะจงเฉพาะด้านหรือสาขาเอกมากกว่าโดยเลือกวิชาเอกตอนขึ้นปี 2
3. เรียนที่ศูนย์รังสิต สถานที่ใหม่ แต่กว้างขวาง เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (อยู่หอพักกันเป็นแฟชั่น)
4. หลักสูตร 4 ปี มีสาขาวิชาเอกให้เลือก ดังนี้
4.1 สาขาวิชาการบัญชี 4.2 การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
4.3 สาขาวิชาการตลาด
4.4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4.5 สาขาวิชาการเงิน
4.6 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
4.7 สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4.8 สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ

-หลักสูตร 5 ปี
1. จบปริญญาโท ( รับปริญญา 2 ใบ โดยได้รับปริญญาตรีตอน 3 ปี ครึ่ง )
2. เรียนแบบบูรณาการ (งานหนักหน่อย) จะเน้นการมองรอบด้านมากกว่าหลักสูตร 4 ปี เห็นได้จาก
ในปี 1 จนถึง ปี 3 เทอม 1 จะมีการบังคับเรียน วิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อธุรกิจ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์,
วิชากฏหมายธุรกิจ , วิชาธุรกิจเบื้องต้น , วิชาภาษาที่สาม ฯลฯ เป็นต้น
และจะเลือกวิชาเอกในปี 3 เทอม 2
3. เรียนที่ท่าพระจันทร์ สถานที่เก่าแก่และดั้งเดิมของ ม.โดม
4. หลักสูตร 5 ปี มีสาขาวิชาเอก ดังนี้
4.1 การบัญชี
4.2 การจัดการการตลาด
4.3 การจัดการการเงิน
4.4 การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ

การย้ายข้ามหลักสูตร 4 ปี 5 ปี


สามารถย้ายหลักสูตร ได้หรือไม่ ?
ตอบ สามารถย้ายได้ ให้มองว่า 4 ปี 5 ปี นั้นเป็นเพียงแค่สาขาวิชาเอก วิชาหนึ่ง-ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ย้ายได้ตอนไหน?
ตอบ เราจะย้ายได้เต็มตัวตอนขึ้นปี2 แต่ต้องทำเรื่องตั้งแต่ ปี 1 เทอม1 เพื่อลงเรียนในวิชาบังคับของหลักสูตรนั้นๆ

จะย้ายหลักสูตรต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ตอบ การย้ายมีอยู่ 4 ลักษณะ มีเงื่อนไขดังนี้
1. จะย้ายไปหลักสูตร บริหาร 5 ปี เงื่อนไขในการย้ายคือ
1.1 มีคะแนนสอบเข้า(คะแนนsmart1หรือคะแนนแอดมิชก็ได้) มากกว่าคะแนนต่ำสุดของบริหาร 5 ปี ในปีที่เราเข้า
1.2 ลงทะเบียนเรียนวิชา bi 201 เป็นวิชาพื้นฐานธุรกิจและได้เกรดมากกว่า B ขึ้นไป
1.3 ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ( ต้องผ่านเงื่อนไขข้อ1และข้อ2จึงได้รับการพิจารณา )
2. จะย้ายไปหลักสูตร บัญชี 5 ปี เงื่อนไขในการย้ายคือ
2.1 มีคะแนนสอบเข้า(คะแนนsmart1หรือคะแนนแอดมิชก็ได้) มากกว่าคะแนนต่ำสุดของบัญชี 5 ปี ในปีที่เราสอบเข้า
2.2 ลงทะเบียนเรียนวิชา bi 201 เป็นวิชาพื้นฐานธุรกิจและได้เกรดมากกว่า B ขึ้นไป
2.3 ลงทะเบียนเรียนวิชา bi 212 เป็นวิชาพื้นฐานบัญชีและได้เกรดมากกว่า B ขึ้นไป
2.3 ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ( ต้องผ่านเงื่อนไข ข้อ1 ข้อ2 และข้อ3 จึงได้รับการพิจารณา )

ข้อสอบ Smart 1 นั้น มี 4 วิชา โดยการวิเคราห์จะแบ่งเป็นแต่ละวิชา ดังนี

1. วิชาคณิตศาสตร์ ๛ มีเวลาทำ 60 นาที เป็นข้อสอบช้อยจำนวน 30 ข้อ แนวข้อสอบนั้นเป็นการนำโจทย์เลข ม.ต้น มาประยุกต์ให้ยากและยาวขึ้น ประกอบด้วยหลายๆเรื่อง เช่นร้อยละกำไรขาดทุน อัตราส่วน พื้นที่ปริมาตร ความเร็ว-การเคลื่อนที่ความน่าจะเป็น สถิติ อนุกรม ของผสม การคิดดอกเบี้ย การทำงาน ฯลฯวิชาเลขนี้ แนะนำให้น้องๆซ้อมทำโจทย์บ่อยๆ ไม่ต้องหลากหลายแนว แต่ขอให้ถ้าเจอแนวนี้จะต้องทำได้เร็ว คล่อง ประยุกต์ได้ก็พอค่ะ เพราะข้อสอบมักจะนำข้อสอบเก่าในปีก่อนๆหรือครั้งก่อนๆ มาเปลี่ยนตัวเลข เพราะฉะนั้น น้องๆจึงควรฝึกทำข้อสอบเก่าๆให้คล่อง"ไม่ต้องหลากหลายแต่ให้ครอบคลุม"

2. วิชาการอ่าน ๛ มีเวลาทำ 60 นาที เป็นข้อสอบช้อย จำนวน 30 ข้อ ให้อ่านและตอบคำถามจากเนื้อเรื่องมีทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ รู้สึกว่ามันจะถูกไปหมดทุกข้อ หรือเหมือนมีคำตอบที่ถูกมากกว่า1 ข้อ ซึ่งวิธีแก้คือ"ห้ามคิดว่าตนเองเก่งหรือเป็นปรมาจารย์ในเรื่องนั้นๆ"เช่น ถ้าในบทความบอกว่า 2+3 = 6 เวลาตอบเราก็ต้องตอบว่า 2+3เท่ากับ 6 แม้ว่าเราจะรู้ว่ามันเท่ากับ 5 ก็ตาม เวลาทำข้อสอบให้ทำเหมือนว่าเราไม่มีความรู้ใดใดในเรื่องนั้นๆบทความว่าไงเราก็ตอบตามนั้นจ้า

3. วิชาภาษาอังกฤษ ๛ มีเวลาในการทำ 60 นาที ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น40ข้อ เป็น 3 ส่วน คือ reading , grammarและก็คำศัพท์นะค่ะ ส่วนที่ยากที่สุดคือส่วนของ Reading เพราะจะใช้เวลานานอาศัยความรู้ทั้งเรื่องคำศัพท์,แกรมม่า และก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านส่วนนี้มีทั้งหมด 20ข้อส่วนที่เหลืออีก2ส่วนคือส่วนของแกรมม่า และส่วนของศัพท์มีอย่างละ 10ข้อเพราะฉะนั้นพี่ขอแนะนำให้น้องทำในส่วนที่ถนัดก่อนนะค่ะ เลือกส่วนที่ไม่ถนัด เก็บ ไว้ทำทีหลังสุด"ภาษาอังกฤษอยู่ที่การฝึกใช้บ่อยๆ"

4. วิชาความรู้รอบตัว ๛ในส่วนนี้จะมีเวลาทำเพียง 15 นาที มีข้อสอบ 20 ข้อ แนะนำให้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองค่ะ

 

ตัวอย่างข้อสอบ จากเว็บมหาวิทยาลัยเลยครับมีเฉลยในตัว

แนวข้อสอบทั้งหมด    download

เว็บทางมหาวิทยาลัยจ้า www.smart.bus.tu.ac.th

Credit   eduzones.com  dek-d.com    www.nisit.org  www.highspeedmaths.com  www.smarthometutor.com www.theysmart.com  ถ้าใครอ่านหนังสือไม่ทันก็ไปเรียนกับพี่พี่ติวเตอร์เค้าก็ไ้ด้นะครับ หรือซื้อหนังสือตามเผงหนังสือทั่วไปครับผม ^ ^

230443

เข้าชม

17

ตอบกลับ

รวมข้อสอบเก่า และเฉลย SMART-I

โพสต์เมื่อ 22/08/2552 00:51 | 1
มาเก็บไปแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ น่ารักจิงๆ เจ้าของเว็บนี้ ^^*
โพสต์เมื่อ 24/08/2552 19:45 | 0

ขอชี้แจง คุณ kukkak ว่าทาง Unigang.com ไม่เคยเข้าเว็บwww.theysmart.com  เลยนะครับผมได้นำข้อมูลต่างที่จากที่ให้ เครติดในข้างต้นซิ่งส่วนใหญ่ ก็เป็นกวดวิชา อยากให้ลองเข้าไปเว็บกวดวิชาที่ผมให้ credit แนะครับแล้วดูว่ามันเหมือนกับข้อมูลที่คุณมีมั้ย หรืออาจจะเกิดกวดวิชาอื่นดันไปลอก ข้อมูลจากคุณซึ่งทาง Unigang.com ก็ไม่ทราบจริงๆ  และอีกอย่างพอได้เข้าไปที่เว็บก็ไม่ได้ พบว่าบทความทั้งหมดส่วนใหญ่คุณก็อบปี้ เว็บนั้นแต่อย่างใด  บทความ การสอบ Smart 1 คืออะไร ?  มาจากเว็บ ธรรมศาสตร์  บทความวิเคราะห์  smart ผมก็ไม่ได้นำมาลง ( เพราะรอบแรกผมหาไม่เจอ ถ้าหาเจอคงลงและให้ credit ไปแล้ว ^ ^) สำหรับตัวอย่างข้อสอบของเว็บก็มีอยุ่นิดเดียว = =

สรุปผลทางเว็บขอนำ บทความวิเคราห์ มาลงเพราะเห็นว่ามีความรู้ สุดท้ายขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีจาก www.theysmart.com  Unigang.com

 

โพสต์เมื่อ 07/04/2553 08:49 | 0

อยาก ไป สอบ นะ แต่ เง้อ 

โพสต์เมื่อ 26/07/2553 13:43 | 0

FIGHTING!!

โพสต์เมื่อ 01/08/2553 18:42 | 0

เตมที่

 

ซุซุ!!~

 

 

โพสต์เมื่อ 04/09/2553 17:38 | 0

รอบสุดท้ายแล้วว

โพสต์เมื่อ 02/10/2553 18:02 | 0

สู้สู้ๆ ^________^

โพสต์เมื่อ 02/01/2554 09:07 | 1
คะเเนนสอบออกแล้ว เสียใจมากมาย แต่เสียดายมากกว่า __TT^TT
โพสต์เมื่อ 19/01/2554 18:27 | 0
รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์-การอ่าน
ของsmart-1สำหรับม.ปลาย
ที่อยากเรียนบัญชี/บริหาร มธ.
โดยพี่ บัญชี มธ.
ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-3466633
ราคาไม่แพง สอนตัวต่อตัว - 2 คน
โพสต์เมื่อ 22/04/2554 16:31 | 0
Smart-l Tips&Trick

เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเข้า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขียนโดย รุ่นพี่คณะบัญชี มธ. ที่ผ่านประสบการณ์ในการสอบจริง" หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้น้องมองโจทย์ใหม่ ตีโจทย์ให้ออก หาคำตอบให้ครงกับสิ่งที่เขาถาม และไม่คิดเกินสิ่งที่โจทย์ไม่ได้ถาม เราจะได้ไม่เสียเวลา ดังนั้นวิธีการเฉลยตัวอย่างโจทย์เล่มนี้จึงไม่เหมือนเล่มอื่น ๆ และเป็นเพียงวิธีคิดแบบใหม่อันหนึ่งที่ผู้เขียนเสนอให้น้อง ๆ นำไปลองดูกัน "


สภาพ 99%
ราคาเต็ม 159 บาท ราคาขาย 95 บาทแถมฟรี! เอกสารติวเปบทีน สอบตรงบัญชี มธ.

ความคิดเห็น

nougarr 29/05/2554 23:19

สนใจหนังสือเล่มนี้ค่ะ ช่วยติดต่อกลับ 082-7479682
โพสต์เมื่อ 08/05/2554 21:22 | 0
U_U
โพสต์เมื่อ 26/07/2554 15:34 | 0

ง่า...หนังสือยังอยู่ป่าอ่า

โพสต์เมื่อ 03/09/2554 21:22 | 0
ขอบคุณค่ะ
 
สอบพรุ่งนี้เเล้ว ตื่นเต้น

สู้ตายค่ะ
โพสต์เมื่อ 18/09/2554 11:41 | 0
คะแนนแย่มากกกก ไม่ถึง 30 เลย
TT
โพสต์เมื่อ 20/08/2556 18:14 | 0
แท้งกิ้วค่ะ T T เพื่อนบอกว่ายากมาก โดยเฉพาะอังกฤษ ทั้งๆที่เพื่อนเก่งภาษาอังกฤษมาก
โพสต์เมื่อ 01/11/2556 19:49 | 0
ขอบคุณนะค่ะ ^_____^
โพสต์เมื่อ 25/01/2557 21:12 | 0
มีคำแนะนำให้คนที่ยังไม่ได้สอบไหมค้าบ กำลังเตรียมตัวอีกปีนึง กลัวสอบไม่ได้ --
abac