วันที่ 25 มิถุนายน 2560

เผยยอดสมัครเรียนครูลด แต่ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ย3อัพ

 
นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า  ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากได้รับรายงานจำนวนการรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูปี 1 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด บางแห่งเหลือเพียง 200-400 คนเท่านั้น จากที่เคยรับสูงมากถึง 10,000 คน 
 
โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเริ่มตระหนักถึงปัญหาการรับนิสิตนักศึกษาจำนวนมาก จะเสี่ยงต่อการไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการรับรองหลักสูตร  โดยเฉพาะเกณฑ์จำนวนอาจารย์กับผู้เรียน ทั้งขณะนี้คุรุสภามีนโยบายให้สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากผลิตนิสิตนักศึกษาจำนวนมาก ก็เสี่ยงต่อการไม่ผ่านการสอบมากขึ้น
 
 นอกจากนี้เท่าที่ดูมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทำให้ต้องทุ่มเทพัฒนาหลายเรื่อง  จึงทำให้คณะและมหาวิทยาลัยต้องทบทวนบทบาทตนเอง และนำไปสู่การลดจำนวนการรับนักศึกษาลงดังกล่าว
               
นายไพฑูรย์ กล่าวต่อว่า ยังพบว่าแนวโน้ม ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ส่วนใหญ่ ระดับเกรด 3 ขึ้นไป ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่เราได้คนเก่งมีความสามารถมาเรียนครูมากขึ้น และเส้นทางอาชีพก็ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จะมีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปีจำนวนกว่า 100,000 อัตรา จากแนวโน้มดังกล่าว บอร์ดคุรุสภาเห็นว่า ควรมีการทบทวนระบบการพัฒนาวิชาชีพครู โดยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น และวางระบบการพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะเราได้คนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาแล้ว เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในอนาคต
 

21235

เข้าชม

4

ตอบกลับ

เผยยอดสมัครเรียนครูลด แต่ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ย3อัพ

โพสต์เมื่อ 06/06/2557 07:44 | 1
ครูมีคุณภาพแค่ไหน ถ้าไม่ปรับหลักสูตรการศึกษา ของนักเรียนจะช่วยอะไรได้
โพสต์เมื่อ 06/06/2557 17:37 | 0
smile
โพสต์เมื่อ 07/06/2557 00:55 | 0
ที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจาก PAT5ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยรึป่าวคะ 
โพสต์เมื่อ 09/07/2557 11:28 | 0
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับผม
abac