วันที่ 24 สิงหาคม 2560

สกอ.เปิดโอกาส นศ.ไทย ชิงทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย ได้ไปแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากประเทศในอาเซียน...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย ได้ไปและเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากประเทศในอาเซียน โดยให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่เกิน 5 คน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ไปเรียนตามหลักสูตรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดสอน หรือฝึกงานตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามหลักสูตรประเทศนั้นๆ

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีสัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของไทย

- ศึกษาชั้นปีที่ 2

- ผลการเรียนขั้นต่ำ 2.7

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยต้องยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษด้วย

- หากใช้ภาษาอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สาขาที่จะไปแลกเปลี่ยนต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่กำลังศึกษาอยู่

ทั้งนี้ จะต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยหมดเขตการส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่

 

http://www.mediafire.com/download/c38j650693lbdll/Thai-ASEAN+2557.rar

38925

เข้าชม

7

ตอบกลับ

สกอ.เปิดโอกาส นศ.ไทย ชิงทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน

โพสต์เมื่อ 16/01/2557 03:06 | 0
happy
โพสต์เมื่อ 16/01/2557 04:35 | 0
congratulation
โพสต์เมื่อ 16/01/2557 21:10 | 0
happy
โพสต์เมื่อ 16/01/2557 16:46 | 0
รับแค่ปี2เท่านั้นหรอiamsorry
โพสต์เมื่อ 20/01/2557 18:18 | 0
shy
โพสต์เมื่อ 26/01/2557 16:13 | 0
น่าสนcool
โพสต์เมื่อ 08/02/2557 01:53 | 0
น่าสนใจมากๆคะ