วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

ซึ่งมีคณะที่เปิดรับดังต่อไปนี้
     1. คณะศิลศาสตร์
     2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
     5. คณะบริหารธุรกิจ
     6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
     7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
     8. วิทยาลัยนานาชาติ (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)
 

9878

เข้าชม

1

ตอบกลับ

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557

โพสต์เมื่อ 18/01/2557 15:44 | 0
what
abac