วันที่ 18 สิงหาคม 2560

แนวข้อสอบ กพ. ภาค ก ปี 2556 ( น้องที่จะสอบตรง มศว มธ ก็ใช้ได้)

น้องที่จะสอบตรง มศว มธ ก็ใช้ได้ เพราะ เป็นข้อสอบแนวเดียวกันกับ ความถนัดทางการเรียนนะครับ

เช่น อนุกรม วิเคราะห์ภาษาไทย อุปมา-อุปไมย

Download  http://sdrv.ms/1bZfSrr

56526

เข้าชม

1

ตอบกลับ

แนวข้อสอบ กพ. ภาค ก ปี 2556 ( น้องที่จะสอบตรง มศว มธ ก็ใช้ได้)

โพสต์เมื่อ 17/05/2558 15:19 | 0
ขอบคุณค่ะ
abac