วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ระเบียบการ รับตรง คณะแพทย์ ม.บูรพา ประจำปี 2556

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ประจำปี 2556

คุณสมบัติ

1 ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิดมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ไม่น้องกว่า 3 ปีต่อเนื่องกันในปัจจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ( มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 3 ตุลาคม พศ 2552)
 
2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือน เมษา 2556
 
รับสมัครภายในวันที่ 21 กันยายน 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด http://service.buu.ac.th/text/med56.pdf

38776

เข้าชม

3

ตอบกลับ

ระเบียบการ รับตรง คณะแพทย์ ม.บูรพา ประจำปี 2556

โพสต์เมื่อ 03/08/2555 14:21 | 1
จัีดไป เด็กซิ่วอย่างผม
โพสต์เมื่อ 03/08/2555 22:39 | 1
เด็กซิ่วสอบได้ใช่ไหมครับ
โพสต์เมื่อ 04/08/2555 23:18 | 1
เด็กซิ่วสอบได้ครับ
abac