วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ชีทสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม6

 

1 .  เนื้อหาสรุป     Download

2    แบบฝึกหัด   ( ไม่มีเฉลยนะครับ )   Download

 

ขอขอบคุณ พี่ต้นและอาจารย์ทุกท่าน