วันที่ 3 กันยายน 2558

โปรแกรมแปลประโยค อังกฤษให้เป็นไทย แปลได้ทั้งหน้า

Download

ขอขอบคุณผู้จัดทำ ครับ

Credit  http://toom2538.site90.com/Dowload%20Programe.html